Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

Kancera AB: Kancera offentliggör prospekt i samband med nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Kancera AB (publ) ("Kancera" eller "Bolaget") har, med
anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units som
beslutades den 6 mars 2020 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett
EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på
Bolagets hemsida (www.kancera.se), Aqurat Fondkommissions hemsida
(www.aqurat.se) samt på G&W fondkommissions hemsida
(www.gwkapital.se).

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående
nyemissionen och har idag, den 10 mars 2020, godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer även finnas
tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (http://www.fi.se).

Nyemissionens tidplan i sammandrag (angivna datum avser 2020)

11 mars Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt

12 mars Första dag för handel med aktier exklusive rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt

13 mars Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Nyemissionen med företrädesrätt

17 mars Teckningsperiod startar, handel med uniträtter (UR) och betald tecknad unit (BTU) startar

27 mars Handel med uniträtter (UR) avslutas

31 mars Teckningsperioden avslutas

3 april Beräknat datum för offentliggörande av utfall av nyemissionen och utskick av avräkningsnotor

Villkor för Nyemissionen
Emissionen sker med företrädesrätt och varje fyra befintliga aktier
ger rätt att teckna tre units. Teckningskursen är 0,39 SEK per unit.
Emissionen är garanterad till 100 procent.

En (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) uniträtt. Fyra (4)
uniträtter ger rätt att teckna tre (3) units. En unit innehåller en
(1) aktie och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4
och TO5. Teckningskursen är 0,39 SEK per unit

Erbjudandet omfattar högst 157 369 119 aktier och 314 738 238
teckningsoptioner. Den första teckningsoptionen (TO4) ger för varje
två optioner rätt att under maj 2020 teckna en ny aktie till kurs
0,47 SEK, eller rätt att för varje två optioner teckna en ny aktie
under mars 2021 till kurs 0,85 SEK. Den andra optionen (TO5) ger rätt
under perioden juni - november 2021 för varje tre optioner teckna en
ny aktie till kurs 1,00 SEK.

Vid överteckning finns även möjlighet att besluta om övertilldelning
av högst 25 650 000 units, motsvarande ca. 10 MSEK, på samma villkor
som i Erbjudandet.

Emissionskostnaderna förväntas uppgå till sammanlagt cirka 3,5 MSEK
och består huvudsakligen av ersättningar till finansiell rådgivare i
anslutning till Erbjudandet. 1,5 MSEK av ersättningen lämnas i form
av nyutgivna units på samma villkor som i Erbjudandet och resterande
ersätts kontant. För det fall övertilldelning utnyttjas tillkommer
ca. 0,5 MSEK i emissionskostnader. Inga kostnader föreligger för
investerare som deltar i Erbjudandet.

Det totala högsta kapitaltillskottet från samtliga inom ramen för
nyemissionen, möjlig övertilldelning och inom ramen för ersättningar
till garanter och rådgivare utgivna teckningsoptioner TO4 och TO5 kan
komma att uppgå till högst cirka 157,3 MSEK och som lägst cirka 117,9
MSEK fram till november 2021 om samtliga innehavare av optioner
utnyttjar dessa och beroende på när de utnyttjas.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det
offentliggjorda Prospektet.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kancera i Nyemissionen

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk
inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand
för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och
kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under andra kvartalet 2020
ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom
vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkin inte
bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar
och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter
för en fractalkinblockerare som KAND567. Kancera utvecklar även
prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa
överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens
förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska
Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First
North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets
Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders
Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan
Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i
Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59
Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kancera-ab/r/kancera-offentliggor-prospekt-i-...
https://mb.cision.com/Main/1190/3055840/1208916.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.