Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Kancera AB: Kancera vidareutvecklar doseringsstrategin för KAND567 vilket innebär adderad försening av fas 1b-studie

Kancera meddelar idag att en vidareutvecklad doseringsstrategi avses
prövas för behandling med KAND567. Det görs med utgångspunkt från att
den modifierade intravenösa doseringen som studerats i fas Ib-studien
under augusti 2019 innebar en tydligt förbättrad men inte en
tillräckligt hög tolerabilitet vid längre tids kontinuerlig infusion.
Den vidareutvecklade doseringsstrategin bygger på en kombination av
en kortare intravenös dosering och en påföljande peroral dosering av
KAND567 i linje med klinisk praxis för hjärtskyddande behandling av
patienter med infarkt. Erhållna resultat från fas 1-studierna stödjer
att en sådan dosering ger önskad effekt och tolerabilitet. Den
beskrivna justeringen av den pågående fas Ib-studien förutsätter ett
formellt godkännande från Läkemedelsverket där handläggningstiden
normalt är trettio dagar. Således bedömer Kancera att studien kan
slutföras under november med rapportering av resultaten under
december i år. Bolagets tidigare bedömning var att studien skulle
rapporteras under november 2019.

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk
inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand
för att effektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en
hjärtinfarkt. Eftersom man i det akuta skedet efter infarkten snabbt
vill uppnå effektiva plasmakoncentrationer av KAND567 krävs en
inledande intravenös administrering.

Kancera meddelade i juni positiva interimsresultat från den pågående
fas Ib-studien av KAND567 som visade att KAND567 har en god
säkerhetsprofil vid kortare tids infusion och att den beräknade
effektiva plasmakoncentrationen kan uppnås enligt plan. Vid längre
tids infusion observerades dock en lokal irritation vid
infusionsstället. För att uppnå erforderlig tolerabilitet vid längre
tids infusion minskades koncentrationen av KAND567 medan
infusionshastigheten ökades. Denna förändring gav en tydligt
förbättrad men inte tillräckligt hög tolerabilitet. Med utgångspunkt
från dessa resultat och klinisk praxis för hjärtskyddande behandling
av patienter med infarkt, avser Kancera nu förbereda för en
kombination av 12 timmars intravenös infusion i kombination med upp
till tre dygns peroral behandling i den planerade fas IIa-studien i
hjärtinfarktpatienter.

Syftet med den pågående fas Ib-studien i friska försökspersoner är att
studera säkerhet och tolerabilitet vid intravenös infusion av
KAND567, samt generera information om optimal infusionshastighet för
att snabbt nå en specifik eftersträvad plasmakoncentration.

I linje med vad som föreskrivs i studieprotokollet kompletteras nu den
skriftliga informationen om fas Ib-studien för Läkemedelsverkets
utlåtande. Syftet med denna komplettering är att pröva den nya
doseringsstrategins intravenösa del som innebär kortare tids
intravenös infusion än den som nuvarande studieprotokoll beskriver.

Resultat från studier av intravenös infusion av KAND567 i genomförda
delar av fas Ib-studien samt den slutförda fas Ia-studien stödjer att
målet för intravenös dosering över 12 timmar och peroral dosering
över tre dygn uppnår beräknad effektiv plasmakoncentration och
tolereras väl. Baserat på detta och projektets underliggande
prekliniska dokumentation som visar säkerhet och hjärt-kärlskyddande
effekt är Kanceras sammantagna bedömning att det finns starkt stöd
för fortsatt genomförande av fas Ib-studien av KAND567.

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk
inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand
för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och
kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under första halvåret 2020
ta steget in i en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga
studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i
samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och
vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för
fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även
prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa
överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens
förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska
Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First
North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets
Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders
Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan
Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i
Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för
offentliggörande den 23:e augusti 2019 kl. 19:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kancera-ab/r/kancera-vidareutvecklar-dosering...
https://mb.cision.com/Main/1190/2887682/1094775.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.