Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-13

Kancera AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Kancera AB

Vid dagens extra bolagsstämma den 13 januari 2020 i Kancera AB
beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i
enlighet med vad som framgått av pressmeddelandet den 21 november
2019 och kallelsen till bolagsstämman.

Den kommande nyemissionen är fullt garanterad och tillför Kancera ca
61,4 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna. Varje fyra
befintliga aktier ger rätt att teckna tre Units. Teckningskursen är
0,39 SEK per Unit.

Varje Unit består av en aktie, en teckningsoption av serie TO4 och en
teckningsoption av serie TO5. Teckningsoptionen TO4 ger för varje två
optioner rätt att under en första period teckna en ny aktie till kurs
0,47 SEK, eller under en senare period teckna en ny aktie till kurs
0,85 SEK. Teckningsoptionen TO5 ger rätt för varje tre optioner
teckna en ny aktie till kurs 1,00 SEK. Perioderna för utnyttjande av
TO4 och TO5 kommer i enlighet med vad som anges ovan preciseras vid
fastställandet av tidsplanen för nyemissionen.

De emissionsbeslut som styrelsen ska kunna fatta med stöd av
bemyndigandet innebär således följande:

a. nyemission av högst 157 369 119 aktier och högst 157 369 119
teckningsoptioner TO4 och 157 369 119 teckningsoptioner TO5 (i form
av Units) avseende nyemission med företrädesrätt för aktieägarna;

b. nyemission av högst 20 460 000 aktier och högst 20 460 000
teckningsoptioner TO4 och högst 20 460 000 teckningsoptioner TO5 (i
form av Units) avseende ersättning till emissionsgaranterna;

c. nyemission av högst 25 650 000 aktier och högst 25 650 000
teckningsoptioner TO4 och högst 25 650 000 teckningsoptioner TO5 (i
form av Units) avseende en s k övertilldelningsoption.

Bemyndigandet ska kunna användas vid ett eller flera tillfällen före
nästkommande årsstämma och beslut om nyemission ska i vissa delar
enligt ovan kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bemyndigandet ska utöver ovan angivna beslut kunna användas för att
erlägga arvode till Kanceras finansiella rådgivare i nyemissionen som
till en del utgår i form av Units (ca 3 910 000 Units). Bemyndigandet
ska även kunna användas för att möjliggöra för utländska aktieägare i
Kancera, som annars vore förhindrade på grund av regulatoriska skäl
och prospektregler, att delta i nyemissionen på lika villkor.
Därutöver ska bemyndigandet kunna utnyttjas för kompletterande
emission till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och
eventuella avrundningseffekter.

Sammantaget kan Kancera inom ramen för nyemissionen således komma att
emittera upp till ca. 207 389 119 Units innehållande högst ca. 207
389 119 aktier och högst ca. 207 389 119 teckningsoptioner TO4 och
högst ca. 207 389 119 teckningsoptioner TO5.

I kallelsen till bolagsstämman betecknades teckningsoptionerna TO1
respektive TO2. Detta har i det ovanstående ovan ändrats till TO4
respektive TO5 på grund av att undvika namnförväxling med tidigare
utgivna teckningsoptioner.

Om Kancera
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk
inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand
för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och
kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under första halvåret 2020
ta steget in i en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga
studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i
samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och
vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för
fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även
prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa
överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens
förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska
Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First
North Growth Market. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399,
info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte
Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt
Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt
styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för
offentliggörande den 13 januari 2020 kl 17.15.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kancera-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamm...
https://mb.cision.com/Main/1190/3007912/1173669.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.