Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-12

KappAhl: KappAhl bokslutskommuniké 16/17: Förbättrad prestation

"Räkenskapsåret 2016/2017 var ännu ett steg på vägen mot KappAhls
finansiella mål - att nå en rörelsemarginal om 10 procent samt en
försäljningsökning om 4 procent under en konjunkturcykel."

Läs vd.s kommentar i bifogad rapport.

· Försäljningen under kvartalet var oförändrad, 1 248 (1 248) MSEK
jämfört med fjärde kvartalet föregående år och ökade med 4,1 procent
till 4 916 (4 724) MSEK under året.

· Bruttomarginalen ökade med 2,7 procentenheter till 60,7 (58,0)
procent under kvartalet och med 0,4 procentenheter till 62,2 (61,8)
procent för året.

· Investeringarna har ökat till 177 (120) MSEK för året.
· Rörelsemarginalen i kvartalet blev 11,1 (7,9) procent och 9,1
(7,4) procent för året.

· Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2,00 kronor/aktie.
Därutöver föreslår styrelsen en utskiftning om 6,50 kronor/aktie
genom ett inlösenförfarande.

Fjärde Tolv
kvartalet månader
(juni (september
-augusti) -augusti)
2016/2017 2015/ Förändring 2016/2017 2015/ Förändring

2016 2016

Nettoomsättning, 1 248 1 248 0 4 916 4 724 192
MSEK

Rörelseresultat, 139 99 40 448 350 98
MSEK
Bruttomarginal, 60,7 58,0 2,7 62,2 61,8 0,4
%
Rörelsemarginal, 11,1 7,9 3,2 9,1 7,4 1,7
%
Resultat efter 141 59 82 364 245 119
skatt, MSEK
Resultat per 1,84 0,77 1,07 4,74 3,19 1,55
aktie, SEK
Kassaflöde från 61 -3 64 572 304 268
den löpande
verksamheten,
MSEK

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Danny
Feltmanns försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 07.30
CET.

För ytterligare information
Danny Feltmann, vd och koncernchef. Tel 031-771 56 61.
Anders Düring, finansdirektör. Tel. 0708-88 77 33.

För bilder och övrig information
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, e-post
charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande
modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge,
Finland och Polen samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda
prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 53
procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2016/2017 var
omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i
nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information
finns på www.kappahl.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kappahl/r/kappahl-bokslutskommunike-16-17--for...
http://mb.cision.com/Main/732/2366155/735331.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.