Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-10

Karessa Pharma Holding AB: AKTIERNA I KARESSA AVNOTERAS OCH SISTA DAG FÖR HANDEL ÄR DEN 2 MARS 2020

Karessa Pharma Holding AB (publ) ("Karessa") har genom pressmeddelande
den 27 januari 2020 kommunicerat att Karessa, som ett led i pågående
fusion mellan Klaria Pharma Holding AB (publ) och Karessa, kommer att
avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq Stockholm AB har beslutat att godkänna Karessas ansökan om
avnotering av aktierna i Karessa samt beslutat, under förutsättning
av att Bolagsverket den 2 mars 2020 lämnar tillstånd att verkställa
fusionen mellan Klaria Pharma Holding AB (publ) och Karessa, att
sista dag för handel ska vara den 2 mars 2020.

Informationen lämnades genom ovanståendes kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 10 februari 2020 kl. 08:30 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)
Tel: 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla
produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med
direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.
För mer information, besök karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden
AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/aktierna-i-karess...
https://mb.cision.com/Main/11036/3031372/1191006.pdf

Författare Cision News