Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Karessa Pharma Holding AB: Delårsrapport för Karessa Pharma Holding AB, 1 januari - 30 september 2017

Tredje kvartalet 2017, juli - september

· Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0,0 tkr (0,0
tkr)

· Kostnaderna under kvartalet uppgick till 5 642 tkr (2 041 tkr)
· Resultatet efter finansiella poster blev -5 541 tkr (-2 062 tkr),
eller -0,50 kr (-0,19 kr) per aktie

· Kvartalets kassaflöde uppgick till -2 703 tkr (-2 473 tkr) och
kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 703 tkr (
-2 473 tkr), eller -0,25 kr (-0,22 kr) per aktie. Karessas likviditet
var vid periodens slut 44 650 tkr (55 299 tkr)

Väsentliga händelser under kvartalet

Ansökan att genomföra en klinisk prövning med vardenafil inom projekt
K-03 lämnades in till Svenska läkemedelsverket.

Den 31 augusti lämnade Karessa in sin ansökan till läkemedelsverket
gällande en fas I, öppen, randomiserad, singel-center studie på
friska manliga forskningspersoner för att bestämma omsättningen i
kroppen (farmakokinetisk profil) av vardenafil givet som K-03/1
buckalfilm. Studien består i att jämföra PK-profilen på fyra olika
varianter av K-03/1 buckala film. Förutom att undersöka PK-profil
kommer även säkerhet och tolerans av Karessas K-03/1 buckala filmer
undersökas. Studien omfattar totalt 16 frivilliga män och planeras
att pågå och slutföras under fjärde kvartalet 2017.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

Befattningshavare i Karessa Pharma AB förvärvar teckningsoptioner i
Karessa Pharma Holding AB

Det optionsprogram som fastslogs på bolagstämman den 29 maj 2017
genomfördes den 9 oktober. Av de totalt 330 000 optionerna i Karessa
Incentive AB har 280 000 fördelats till ledande befattningshavare.

Karessa Pharma Holding AB fick godkänt av läkemedelsverket att påbörja
klinisk studie med K-03 vardenafil buckal film

Den 16 oktober lämnade Läkemedelsverket besked att de godkänt Karessas
ansökan om att utföra en fas I studie på friska frivilliga manliga
försökspersoner. Studien som är en öppen, randomiserad, singel-center
studie på friska manliga forskningspersoner för att bestämma PK
profilen i kroppen (farmakokinetisk profil) av vardenafil givet som
K-03/1 buckalfilm. Studien består i att jämföra PK-profilen på fyra
olika varianter av K-03/1 buckala film. Förutom att undersöka
PK-profil kommer även säkerhet och tolerans av Karessas K-03/1
buckala filmer undersökas. Studien omfattar totalt 16 frivilliga män
och planeras att påbörja i november och slutföras under 2017.

Första patient doserad med K-03 vardenafil buckal film
Den 14 november doserades den första patienten i karessas fas I studie
på friska frivilliga manliga försökspersoner. Studien kommer att pågå
under resten av året och resultat väntas i början av april 2018

VDs kommentar till delårsrapporten
Karessa har under kvartalet fortsatt sitt målmedvetna arbete med att
ta sitt främsta projekt K-03 in i klinik. Stor kraft har ägnats åt
detta under perioden både internt inom Karessa men även hos bolagets
konsulter. Finansiellt ligger Karessa enligt plan och har vid
periodens slut knappt 45 MSEK i kassan. Efter periodens slut fick
Karessa godkänt av läkemedelsverket att påbörja klinisk studie med
K-03/1 vardenafil buckal film, vilket också skedde i november. "Jag
är mycket stolt och glad att Karessa nu uppnått ett av sina mål,
nämligen att i kliniska studier utvärdera sin K-03/1 vardenafil
buckal film produkt" säger Michael Brobjer, vd Karessa Pharma AB

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer. För den kompletta rapporten hänvisar vi till bifogade PDF.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, för
nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15
november 2017 kl. 08:30 CET.

Stockholm 2017-11-15

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Brobjer
VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)
Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett nytt svenskt läkemedelsbolag med målet att
revolutionera marknaden för läkemedel som behandlar erektil
dysfunktion. Genom innovation, nytänkande och patenterad teknik vill
vi hjälpa män att återfå sin sexuella förmåga - utan att behöva
planera långt i förväg. Karessas aktie är listad på Nasdaq First
North. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. För mer
information, se www.karessa.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/delarsrapport-for-...
http://mb.cision.com/Main/11036/2391838/752057.pdf
http://mb.cision.com/Public/11036/2391838/b4bf8fb8c24634c1.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.