Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-29

Karessa Pharma Holding AB: Information från årsstämma i Karessa Pharma Holding AB

Vid årsstämman i Karessa Pharma Holding AB fattades följande beslut:

· Bolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning
fastställdes samt styrelsens förslag till resultatdisposition
godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet.

· Erik Nerpin, Michel Bracké, Scott Boyer och Torbjörn Kemper
omvaldes till styrelseledamöter. Stefan Arver, Erik Nerpin omvaldes
till styrelseordförande.

· Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

· Auktoriserade revisorn Hans Brorsson omvaldes till revisor i
bolaget. Revisionsbolaget Crowe Horwath Osborne AB, med auktoriserade
revisorn Olov Strömberg som huvudansvarig revisor, valdes till
revisorssuppleant. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd
räkning.

· Emission av högst 450 000 teckningsoptioner. Emissionen ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av ett
dotterbolag i koncernen för vidareöverlåtelse till nuvarande och
tillkommande anställda i koncernen. Detta optionsprogram ersätter det
optionsprogram som tidigare beslutats och innebär således ingen
ökning av potentiell utspädning.

www.karessa.se finns Karessas nyligen publicerade årsredovisning
samt delårsrapport för första kvartalet 2015. Karessa kommer under
kommande veckor delta i ett antal aktiesparträffar runt om i Sverige.
På webbplatsen läggs fortlöpande upp information om var och när dessa
kommer att äga rum.

För mer information, besök gärna www.karessa.se - eller kontakta:

Torbjörn Kemper
CEO
+46(0) 76 111 39 80
torbjorn.kemper@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa Pharma Holding AB utvecklar och kommersialiserar nästa
generations läkemedel mot erektil dysfunktion. Karessas koncept
baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med
kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Kombinationen
möjliggör läkemedel med både direkt och pålitlig effekt. Karessas
aktie är listad på Nasdaq First North.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/information-fran-a...
http://mb.cision.com/Main/11036/9783346/386125.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.