Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-28

Karessa Pharma Holding AB: Karessa - nytt forsknings- och utvecklingsområde

Karessa Pharma Holding AB (publ) har erhållit en exklusiv licens från
Uppsalagruppen Medical AB för utveckling av preparat inom gruppen
bensodiazepiner baserade på den patenterade transbuckala drug
delivery plattformen. Målet är att med begränsade insatser föra fram
en prioriterad produkt till och med preklinisk fas för att därefter
sluta avtal med partner för vidare utveckling. Det innebär att
företaget går in i ytterligare ett forskningsområde förutom erektil
dysfunction.

Nytt område - bred global marknad
Arbetet startar med midazolam, ett läkemedel med bred användning inom
flera medicinska områden. Midazolam används vid flera indikationer
där snabb och säker effekt är av stor betydelse, bland annat för att
avbryta epileptiska anfall hos barn, lugnande och ångestdämpande
effekter i samband med tandläkarbesök och inför mindre operativa
ingrepp.

Dessa områden har en bred och stor global marknad där Karessa
midazolam med sin unika och enkla administrering med direkt och snabb
absorption från munhålan till blodbanan kan uppfylla ett stort
medicinskt behov och samtidigt ge stora kommersiella fördelar för
företaget. Enbart den globala barnepilepsimarknaden beräknas att
fördubblas under de nästkommande 5 åren, från idag ca 3 miljarder
dollar1.

Utvecklingsarbetet påbörjas omedelbart med formuleringsarbete. Under
första kvartalet 2019 planeras att en stabil formulering går in i
preklinisk fas. Resultaten av dessa avgör nästa steg som innefattar
vidare utvecklingssamarbete med internationella partners.

Karessa ser detta nya område som ett kommersiellt mycket viktigt och
positivt steg i nästa fas av utveckling av läkemedel baserade på den
unika plattformen, som uppfyller ett stort medicinskt behov för
snabb, säker samt effektiv behandling av sjukdomar.

Avtalet med Uppsalagruppen Medical AB innebär att Karessa Pharma
Holding AB erhåller en exklusiv licens under en tidsperiod om 20 år
för användning av substansklassen bensodiazepiner innehållande 32
olika molekyler. Ytterligare villkor i avtalet innebär att
Uppsalagruppen Medical AB erhåller royalties om 4 % av Karessas
nettoresultat från framtida försäljning av produkter som täcks av
detta avtal.

Den patenterade trans buckala drug delivery plattformen
Det är en svensk utveckling där läkemedel tillförs via en plattform,
liknande ett frimärke, som placeras på kindens slemhinna där den
löses upp under 3-4 minuter då läkemedlet frisätts och absorberas
direkt till blodbanan. Det medför en snabb, effektiv och säker
distribution av läkemedel, speciellt vid indikationer där snabb
effekt är prioriterat. Idag finns ingen liknande produkt på marknaden
vilket innebär stora framtida kommersiella möjligheter för Karessa.

1 Global Data 2018

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 december 2018 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ)
Telefon 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla
produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med
direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.

Första utvecklingsområde för Karessa är läkemedel inom erektil
dysfunktion.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/karessa---nytt-for...
https://mb.cision.com/Main/11036/2708099/969217.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.