Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Karessa Pharma Holding AB: Karessa Pharma Holding AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2019

Perioden och andra kvartalet 2019, april - juni

· FoU-kostnader för första halvåret uppgick till -7,9 Mkr (-10,3
Mkr) och för kvartalet till -3,8 Mkr (-4,5 Mkr)

· Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -9,5 Mkr
(-12,4 Mkr) och för kvartalet till -4,6 Mkr (-5,8 Mkr)

· Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,87 kr
(-1,13 kr) och för kvartalet till -0,42 kr (-0,53 kr)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret
uppgick till -5,6 Mkr (-7,4 Mkr) och för kvartalet till -2,5 Mkr
(-3,8 Mkr)

· Soliditeten uppgick per sista juni till 98% (98%)
Väsentliga händelser andra kvartalet 2019

Pilottest Midazolam klar

Karessa genomförde under perioden en mindre preklinisk studie med
Midazolam, Karessa, Den visade mycket positiva resultat med
signifikant upptag från munslemhinnan till blodbanan. Upptaget var ca
fyra gånger högre än med motsvarande dos midazolam givet oralt.

Större preklinisk studie med Midazolam, Karessa.

Under sommaren planeras en ny preklinisk studie som jämför Midazolam,
Karessa, med referensprodukten Buccolam (midazolam) som används vid
behandling av attacker hos barn med epilepsi. Midazolam i intravenös
form och i intramuskulär form kommer att ingå som referens. Studien
planeras vara klar tidig höst 2019.

Presentation av Karessa

Karessa har presenterat företaget vid två tillfällen, dels vid en
välbesökt Aktiespararnas Småbolagsdag den 3 juni, dels vid Biotech
Hanse den 13 juni. Presentationen finns upplagd på företagets
hemsida.

Händelser efter rapportperiodens slut

Ny ordförande vald

Vid en extra bolagsstämma den 22 augusti 2019 valdes Fredrik Hübinette
till ny styrelseordförande för Karessa Pharma Holding AB.

Preklinisk studie Midazolam, Karessa

Den planerade prekliniska studien med Midazolam, Karessa har startat
enligt plan och första resultat beräknas vara klara till slutet av
september 2019.

VD:s kommentar

"Under kvartalet har arbetet fortsatt att identifiera nya substanser
samt test och analys av dem med Karessas drug delivery plattform. Vi
har prioriterat utvecklingsarbete med Midazolam, Karessa, projekt
K21. En första pilottest har genomförts vilken uppvisade mycket
positiva resultat där absorptionen från munhålan till blodbanan var
cirka fyra gånger bättre jämfört med oral tillförsel av motsvarande
dos midazolam" säger Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl
14.30 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)
Tel: 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla
produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med
direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.
För mer information, besök karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden
AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/karessa-pharma-ho...
https://mb.cision.com/Main/11036/2891768/1097528.pdf
https://mb.cision.com/Public/11036/2891768/848bc29305781e09.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.