Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Karessa Pharma Holding AB: Karessa Pharma Holding AB (publ): Delårsrapport 1 januari-31 mars 2016

Första kvartalet: 1 januari-31 mars 2016

· FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 1,4 Mkr (1,5 Mkr)
· Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -3,0
Mkr (-2,7 Mkr)

· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,27 kr (-0,24 kr)
· Kassafl ödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick
till -2,3 Mkr (-6,0 Mkr)

· Eget kapital uppgick per den 31 mars 2016 till 229,3 Mkr (242,0
Mkr)

· Likvida medel uppgick den 31 mars 2016 till 60,8 Mkr (69,5)

Väsentliga händelser under kvartalet

Fortsatt arbete med distributionsplattformen
Under kvartalet fortsatte optimeringen av den film som möjliggör
distribution av Sildenafil ut i blodet via upptag genom
munslemhinnan. Arbetet har inriktats på att förbättra
biotillgängligheten, optimera halten Sildenafil per film och
samtidigt skapa förutsättningar för volymproduktion.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

Förslag till ny styrelseordförande i Karessa Pharma
Ulf Tossman föreslås som ny styrelseordförande i Karessa Pharma vid
årsstämman den 26 maj 2016. Vidare föreslås omval av
styrelseledamöterna Stefan Arver, Scott Boyer och Torbjörn Kemper.
Ulf Tossman (f. 1956) innehar en doktorsexamen i farmakologi från
Karolinska Institutet. Han har lång erfarenhet från seniora operativa
befattningar och styrelsearbete inom den svenska och internationella
life science-branschen, där han varit varit verksam både på
läkemedelsföretag och på investerarsidan.

Kontrakt med PlastoPharma avseende produktion av läkemedel
Under våren 2016 inleddes slutförhandlingar med Laboratories Plasto
Santé (PlastoPharma) avseende produktion av läkemedel inför den
kommande kliniska prövningen av Vigressa™. Ambitionen är att genom
samarbetet även säkerställa en välfungerande och kostnadseffektiv
produktion av Vigressa™ i kommersiell skala inför en framtida
marknadslansering. PlastoPharma är en privatägd kontraktstillverkare
med mer än 20 års erfarenhet av transdermala, filmbaserade läkemedel.
Bolaget har sitt huvudkontor i Paris och forsknings- och produktions
anläggningar i Chenôve, Frankrike.

Stockholm 2016-05-24

Styrelsen

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer. För den kompletta rapporten hänvisar vi till bifogade PDF.

For further information, please contact:
Torbjörn Kemper
CEO
46 (0)8-768 22 33
torbjorn.kemper@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessas unika teknologi gör att läkemedel kan ta en genväg till rätt
plats i kroppen. Målet med bolagets längst framskridna projekt -
Vigressa - är att ge en snabb och mer pålitlig eff ekt av dagens
ledande läkemedel mot impotens. En registreringsgrundande klinisk
prövning beräknas kunna genomföras redan under 2016. Karessas aktie
är listad på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är bolagets
Certified Adviser.

För mer information, se www.karessa.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/karessa-pharma-hol...
http://mb.cision.com/Main/11036/2010564/516641.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.