Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Karessa Pharma Holding AB: Karessa Pharma Holding AB (publ) Delårsrapport 1 juli - 30 september 2019

Perioden och tredje kvartalet 2019

· FoU-kostnader för perioden uppgick till -11,8 Mkr (-14,5 Mkr) och
för kvartalet till -3,9 Mkr (-4,2 Mkr)

· Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -14,0 Mkr (-17,3
Mkr) och för kvartalet till -4,5 Mkr (-4,9 Mkr)

· Resultatet per aktie för perioden uppgick till -1,27 kr (-1,57 kr)
och för kvartalet till -0,41 kr (-0,44 kr)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick
till -7,9 Mkr (-10,2 Mkr) och för

kvartalet till -2,3 Mkr (-2,8 Mkr)
· Soliditeten uppgick per sista september till 98% (98%)
Väsentliga händelser under kvartalet

Ny styrelseordförande
Vid en extrastämma den 22 augusti 2019 invaldes Fredrik Hübinette i
styrelsen och utsågs till styrelseordförande i Karessa Pharma Holding
AB. Fredrik efterträder Ulf Lindberg som på egen begäran önskat
utträda ut styrelsen.

Initiering av preklinisk studie Midazolam
I augusti 2019 påbörjades en ny studie med Midazolam, Karessa, där
preparatet jämförs med Buccolam, Midazolam givet intravenöst samt
intramuskulärt i motsvarande doser.

NLS days, Malmö
Företaget deltog i NLS days i Malmö 10-12 september, ett forum där vi
i möten med företrädare för internationella läkemedelsbolag kunde
diskutera Karessas aktiva projekt.

Efter rapportperiodens slut

Karessa och Klaria går samman
Styrelserna i Karessa Pharma Holding AB och Klaria Pharma Holding AB
meddelande den 5 november att de antagit en fusionsplan för att
genomföra ett samgående av bolagen genom en aktiebolagsrättslig
fusion. Fusionen, som förutsätter bland annat godkännande på extra
bolagsstämmor i bägge bolagen, implementeras genom att Klaria
absorberar Karessa.

Preklinisk studie Midazolam, Karessa
Den prekliniska studien är genomförd och resultatberäkningar har
påbörjats. Rapport förväntas vara klar under november.

Nya styrelseledamöter valda
Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober 2019 valdes Neal Meacham och
Kristina Lidén Mascher till nya ledamöter i styrelsen för Karessa
Pharma Holding AB.

Denna delårsrapport inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisor. För den kompletta rapporten hänvisar vi till
bifogade PDF.

Stockholm 2019-11-07

Styrelsen

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 november 2019 kl. 14.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)
Tel: 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla
produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med
direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.
För mer information, besök karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden
AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/karessa-pharma-ho...
https://mb.cision.com/Main/11036/2956505/1137590.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.