Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-06

Karessa Pharma Holding AB: Nu startar nästa fas i utvecklingen av Midazolam, Karessa

Nu startar Karessa en bredare preklinisk studie med Midazolam,
Karessa, projekt K21.

Syftet är att undersöka farmakokinetik, absorption till blodbanan, av
en given dos Midazolam, Karessa, i jämförelse med motsvarande dos av
referensprodukten Buccolam, Shire/Takeda, samt Midazolam givet som
intramuskulär dos respektive intravenös dos.

Resultaten av studien kommer ge underlag för nästa steg, då med
upplägg av klinisk försöksplan med slutlig registrering och
marknadsföring. Vårt mål är att genomföra detta tillsammans med
internationell partner.

Midazolam, Karessa kan ge stora praktiska fördelar i behandlingen av
anfall hos barn med långvariga epileptiska anfall, samt i samband med
mindre operativa ingrepp där man idag använder orala lösningar eller
injektioner.

Resultaten från studien beräknas vara klara under september 2019.
Karessa ser med tillförsikt fram emot genomförandet av denna fas i
forskningsprogrammet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ)
Telefon 08-768 22 33
mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla
produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med
direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.
För mer information, se karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden
AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/nu-startar-nasta-...
https://mb.cision.com/Main/11036/2874308/1085913.pdf

Författare Cision News