Du är här

2018-08-28

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ): Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-juni 2018

Kvartalet april-juni 2018

· Intäkterna uppgick till 1 091 Tkr (1 172)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 185 Tkr (-3
194)

· Resultat per stamaktie, serie A uppgick till -0,33 kr (-0,33)
· Resultat per stamaktie, serie B uppgick till -0,98 kr (-0,98)
· Resultat per preferensaktie uppgick till -1,43 kr (-1,43)
Väsentliga händelser under och efter kvartalet

· Ny detaljplan för bostäder har vunnit laga kraft
· Fortsatt uthyrning av lokaler på korta hyrekontrakt, utan
besittningsskydd

VD har ordet

Under årets andra kvartal kan vi glädjande konstatera att Mark- och
miljööverdomstolen gått på vår linje och inte beviljat
prövningstillstånd för överklagan av detaljplanen. Detta innebär att
den nya detaljplanen nu vunnit laga kraft, enligt den utformning och
volym som vi önskat. Den nya detaljplanen är en viktig del av vår
utveckling och förädling av Fastigheten då den ger oss större
handlingsfrihet framöver samt även är en förutsättning för
bostadsprojektets genomförande.

Som tidigare kommunicerats följer vi bostadsmarknadens utveckling noga
innan ett beslut om säljstart kan fattas. Mark- och
miljööverdomstolens beslut medför heller inte att vi slutat att
aktivt utvärdera alternativa kommersiella användningsområden för
Fastigheten. Långsiktig uthyrning till skola eller kontor ter sig
fortfarande som mest attraktivt, vid sidan av vårt
bostadsutvecklingsspår.

Under kvartalet har vi fortsatt arbetet med att ta in nya hyresgäster
på korta hyreskontrakt, utan besittningsskydd. Vi kan konstatera att
intresset från potentiella hyresgäster är högt och att det finns en
bra potential vad gäller hyresnivåer i befintlig Fastighet. Bolagets
investeringar för hyresgästanpassningar är också marginell.

Jens Rastad, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Om Karlbergsvägen 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att
genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i
stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Karlbergsvägen 77 är ett
samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom
finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen.
Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq
First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är
Erik Penser Bank. Läs mer på
http://www.karlbergsvagen77fastighetsab.se, http://www.patriam.se,
http://www.fridhemab.se.

Denna information är sådan information som Karlbergsvägen 77
Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
augusti 2018 kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karlbergsvagen-77-fastighets-ab--publ-/r/karlb...
http://mb.cision.com/Main/15530/2601831/898195.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.