Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-03

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma 2019 i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)
("Karlbergsvägen 77" eller "Bolaget") den 3 januari 2019 fattades
följande beslut.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter
och om nyval av Ilija Batljan, Eva-Lotta Stridh och Oscar Lekander
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ilija Batljan valdes till
ny ordförande för styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Bolagsstämman beslutade om nyval av Ernst & Young AB som
Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med
Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor och noterades att arvodet
till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm den 3 januari 2019

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Styrelseordförande Ilija Batljan, telefon 070 518 39 67,
ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande kl. 12:45 den 3 januari 2019

Om Karlbergsvägen 77
Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att
genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i
stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Karlbergsvägen 77 är ett
samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom
finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen.
Den 13 december 2018 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
AB (publ) ("SBB") utfall i det partiella offentliga uppköpserbjudande
till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 som SBB offentliggjorde
den 4 oktober 2018 och den 19 december 2018 slutfördes SBB:s förvärv
av samtliga stamaktier i Karlbergsvägen 77. Efter det partiella
offentliga uppköpserbjudandet och tillträdet till stamaktierna
innehar SBB cirka 99,2 procent av totalt antal aktier och cirka 99,9
procent av totalt antal röster i Karlbergsvägen 77. Karlbergsvägen
77:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4
april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontakt:
certifiedadvisor@penser.se / 08-4638300.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karlbergsvagen-77-fastighets-ab--publ-/r/kommu...
https://mb.cision.com/Main/15530/2710814/971281.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.