Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-08

Karo Bio: Årsstämma 2014 i Karo Bio AB

STOCKHOLM, den 8 maj 2014 - På dagens årsstämma i Karo Bios fattades
huvudsakligen följande beslut.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för koncernen och moderbolaget samt att till
förfogande stående medel om 13 928 475 kronor, innefattande årets
förlust om -22 084 405 kronor, skulle överföras i ny räkning. Således
beslutades att vinstutdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret.

Årsstämman beviljade vidare styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet och beslutade om omval av de ordinarie
styrelseledamöterna Göran Wessman, Christer Fåhraeus, Per-Anders
Johansson och Sibylle Lenz samt nyval av Anders Lönner och Thomas
Hedner. Årsstämman valde även Anders Lönner som styrelseordförande.

Arvode till styrelsen beslutades oförändrat utgå med 420 000 kronor
till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till envar av
övriga styrelseledamöter.

Revisionsbolaget PwC omvaldes som bolagets revisor intill årsstämman
2015.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Slutligen bemyndigades styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen
och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om emission av
aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet
ska inte överstiga 10 procent av det registrerade aktiekapitalet (vid
tidpunkten för emissionsbeslutet). Emission ska kunna ske med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med
bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att
möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar
om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet
vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av
strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag
eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor
får beslutas av styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO, mobil 070-540 40 14 eller e-mail
henrik.palm@karobio.se

Om Karo Bio
Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag med fokus på att
utveckla innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Det
världsledande kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för
läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna används för att
ta fram nya effektivare och säkrare läkemedel. Karo Bio bedriver
läkemedelsutveckling med fokus huvudsakligen inom områdena
neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar och
cancer. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, har 40 anställda
och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 8 maj 2014, klockan 19:45.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och
www.newsroom.cision.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-bio/r/arsstamma-2014-i-karo-bio-ab,c9582138
http://mb.cision.com/Main/72/9582138/242644.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.