Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-17

Karo Bio: Beslut vid Karo Bios extra bolagsstämma den 17 mars 2014

PRESSMEDDELANDE

STOCKHOLM, den 17 mars 2014 - Karo Bio AB (publ). Vid Karo Bios extra
bolagsstämma måndagen den 17 mars 2014 beslutades följande.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag till beslut om ändring
av bolagsordningen.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om ändrad lydelse
av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets
aktiekapital och antalet aktier.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en
nyemission om ca 77,7 mkr med företrädesrätt för bolagets befintliga
aktieägare.

Nyemissionen innebär att Karo Bios aktiekapital ökas med högst 3 306
279,36 kr genom utgivande av högst 165 315 790 aktier. Befintliga
aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande
till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på
avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Karo Bio har rätt
att teckna en (1) ny aktie för varje tre (3) befintliga aktier i
bolaget. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 20
mars 2014. Teckning ska ske under perioden från och med den 24 mars
2014 till och med den 7 april 2014. Teckningskursen har fastställts
till 47 öre per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid
fulltecknande, tillför Karo Bio 77,7 mkr före emissionskostnader.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en
riktad nyemission till Anders Lönner.

Nyemissionen innebär att Karo Bios aktiekapital ökas med högst 299
996,69 kr genom utgivande av högst 15 000 000 aktier. Rätt att teckna
de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma Anders Lönner. Emissionskursen är densamma som i
företrädesemission som stämman godkände denna dag. Anders Lönner har
tecknat sig för samtliga 15 000 000 aktier. Skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget en ny
långsiktig och aktiv ägare av strategisk betydelse för bolaget,
vilket styrelsen bedömer främjar bolagets möjligheter att skapa
ytterligare värde för samtliga aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Bengtsson, VD, mobil 076/002 60 20 eller e-mail
per.bengtsson@karobio.se

Henrik Palm, CFO, mobil 070/540 40 14 eller e-mail
henrik.palm@karobio.se

Om Karo Bio Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag med fokus
på att utveckla innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov.
Det världsledande kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för
läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna används för att
ta fram nya effektivare och säkrare läkemedel. Karo Bio bedriver
läkemedelsutveckling med fokus huvudsakligen inom områdena
neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar och
cancer. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, har 39 anställda
och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 17 mars 2014, klockan 18:00.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och
www.newsroom.cision.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-bio/r/beslut-vid-karo-bios-extra-bolagsst...
http://mb.cision.com/Main/72/9552670/221283.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.