Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-01

Karo Bio: KARO BIO ERHÅLLER 3,8 MSEK FRÅN VINNOVA

STOCKHOLM, 1 juli 2014 - Karo Bio AB (publ) har från Vinnova genom
Forska & Väx programmet beviljats ytterligare 3,8 miljoner kronor för
preklinisk utveckling av bolagets ERbeta-agonist för behandling av
olika cancerformer. Sammantaget har Karo Bio därmed beviljats 4,8
miljoner kronor för projektet från Vinnova.

De nu beviljade medlen betalas ut etappvis under 2014 och i början av
2015, och ska användas för bland annat de inledda toxicitets- och
säkerhetsfarmakologiska studierna i Karo Bios projekt ERbeta cancer.
Vinnova har tidigare under 2014 beviljat Karo Bio ca 1 miljon för
dessa studier.

Substansen har visat betydande tumörkrympande effekt i prekliniska
modeller av mesoteliom och andra cancerformer med dålig prognos. Karo
Bios cancerprogram är inriktat mot flera svårbehandlade cancerformer,
inklusive mesoteliom.

"Anslaget blir en viktig del av Karo Bios finansiering av det
prekliniska utvecklingsprogrammet för ERbeta cancer. Det möjliggör
för oss att hålla högt tempo i utvecklingsarbetet och visar på
projektets attraktionskraft", säger Per Bengtsson, VD för Karo Bio.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Bengtsson, VD, e-post per.bengtsson@karobio.se, tel 0734-474 128
Om Karo Bio
Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag med fokus på att
utveckla innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Det
världsledande kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för
läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna används för att
ta fram nya effektivare och säkrare läkemedel. Karo Bio bedriver
läkemedelsutveckling med fokus huvudsakligen inom områdena
neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar och
cancer. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, har 39 anställda
och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, vars uppgift är att främja
hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation
och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar
Vinnova ca 2,5 miljarder kronor i olika insatser. Programmen riktar
sig till aktörer i samhället som är viktiga för Sveriges
innovationskraft, såsom kunskapsintensiva företag, universitet och
högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom offentlig verksamhet.
Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet.

Om Forska & Väx
Forska & Väx är ett program som riktar sig till svenska företag med
förmåga att skapa tillväxt och samhällsnytta baserat på innovationer.

Informationen är sådan som Karo Bio kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 1 juli 2014, klockan 08:30.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och
www.newsroom.cision.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-bio/r/karo-bio-erhaller-3-8-msek-fran-vin...
http://mb.cision.com/Main/72/9610515/262560.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.