Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-10

Karo Bio: NYEMISSIONEN I KARO BIO KRAFTIGT ÖVERTECKNAD

STOCKHOLM, 10 April 2014 - Karo Bios nyemission med företräde för
befintliga aktieägare avslutades måndagen den 7 april 2014.
Nyemissionen tecknades sammantaget till 221 procent, varav 98 procent
med stöd av teckningsrätter och 124 procent utan stöd av
teckningsrätter. I nyemissionen emitteras 165 315 790 aktier till
teckningskursen 0,47 kronor, motsvarande en total emissionslikvid om
cirka 77,7 mkr före emissionskostnader.

I nyemissionen har 161 291 108 aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter, vilket motsvarar 97,6 procent av nyemissionen.
Därtill har 204 585 605 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter,
vilket motsvarar 123,8 procent av nyemissionen. Sammantaget har 365
876 713 aktier tecknats i nyemissionen, vilket motsvarar 221,3
procent av emissionsbeloppet. Emissionsgarantin har inte tagits i
anspråk.

De aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter tilldelas dem
som tecknat utan företräde. Tilldelningen sker i enlighet med de
principer som angetts i prospektet som publicerades den 21 mars 2014.

Parallellt med nyemissionen med företräde för bolagets befintliga
ägare har Karo Bio genomfört en riktad emission om 15 000 000 aktier
till kursen 0,47 kronor. Den riktade emissionen har tecknats av
Anders Lönner.

Genom de två emissionerna tillförs Karo Bio sammanlagt omkring 84,7
mkr före emissionskostnader. Genom de två emissionerna ökar antalet
aktier i Karo Bio från 495 947 369 till 676 263 159. Aktiekapitalet
ökas med 3 606 276 kronor

"Det stora intresset för vår nyemission är mycket positivt. En stärkt
finansiell ställning ger oss möjlighet att fortsätta bygga värden i
våra projekt samt stärker vår position i de kommersiella processer vi
bedriver." Säger Per Bengtsson, VD Karo Bio.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Bengtsson, CEO, mobil 073 447 41 28 eller e-mail
per.bengtsson@karobio.se

Henrik Palm, CFO, mobil 070-540 40 14 eller e-mail
henrik.palm@karobio.se

Om Karo Bio
Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag med fokus på att
utveckla innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Det
världsledande kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för
läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna används för att
ta fram nya effektivare och säkrare läkemedel. Karo Bio bedriver
läkemedelsutveckling med fokus huvudsakligen inom områdena
neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar och
cancer. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, har 39 anställda
och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 10 april 2014 kl 8.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-bio/r/nyemissionen-i-karo-bio-kraftigt-ov...
http://mb.cision.com/Main/72/9567117/231766.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.