Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Karo Pharma: BESLUT VID KARO PHARMAS EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 14 FEBRUARI 2019

STOCKHOLM den 14 februari 2019

Beslut avseende styrelse och styrelsearvoden

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Karo
Intressenter AB, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter.

Vidare beslutade bolagsstämman, i enlighet med Karo Intressenter AB:s
förslag, om omval av Håkan Åström samt nyval av Bo Jesper Hansen,
Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Christoffer Lorenzen och Åsa
Riisberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman
2019. Beslutet innebär att Marianne Hamilton, Thomas Hedner och
Per-Anders Johanssons uppdrag som styrelseledamöter i bolaget upphör.

Bolagstämman beslutade, i enlighet med Karo Intressenter AB:s förslag,
om styrelsearvode innebärande att styrelsearvodet för vardera
styrelseledamot samt arvodet för styrelseordföranden utgår i enlighet
med beslut på årsstämman 2018, dvs. med 200 000 kr för vardera
styrelseledamot och 500 000 för styrelseordföranden, intill slutet av
nästa årsstämma samt att det fördelas pro rata mellan avgående och
tillträdande ledamöter i förhållande till uppdragets tid. Beslutet
innebär att Håkan Åström, för perioden som styrelsens ordförande, ska
erhålla arvode motsvarande det som årsstämman 2018 beslutade om till
styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden), samt att han,
för perioden från dagen för den extra bolagsstämman intill slutet av
nästa årsstämma, ska erhålla arvode motsvarande det arvode som
beslutats om till övriga ledamöter (beräknat pro rata för perioden).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Blom, CEO, 070-655 56 98, peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA

Karo Pharma är ett Specialty Pharma-företag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 14 februari 2019, klockan 17.00. Detta
pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och
www.newsroom.cision.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/beslut-vid-karo-pharmas-extra-bo...
https://mb.cision.com/Main/72/2741759/991536.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.