Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

Karo Pharma: Beslut vid Karo Pharmas extra bolagsstämma den 21 juli 2016

STOCKHOLM, den 21 juli 2016 - På dagens extra bolagsstämma i Karo
Pharma fattades följande beslut.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag om emission av
teckningsoptioner och optionsprogram för koncernens medarbetare.

Beslutet avser emission av 5 200 000 teckningsoptioner. Rätt att
teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma Karo Pharma ABs helägda dotterbolag Karo
Pharma Research AB, org. nr. 556588-3641, ("Dotterbolaget"), som ska
erbjuda medarbetare i Karo Pharmakoncernen att förvärva
teckningsoptionerna.

Teckning av teckningsoptionerna ska äga rum senast den 26 augusti
2016. Teckningsoptionerna emitteras till Dotterbolaget
vederlagsfritt.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i
bolaget. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande dubbla
volymvägda medeltalet av betalkursen för Karo Pharma-aktien under
perioden 1 augusti 2016 till och med den 12 augusti 2016, dock lägst
kvotvärdet.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma
medarbetare i Karo Pharmakoncernen varvid bolagets arbetande
styrelseordförande och ledande befattningshavare ska äga rätt att
förvärva 4 200 000 teckningsoptioner.

Vid full nyteckning av aktier med stöd av samtliga teckningsoptioner
ökar aktiekapitalet med 2 079 977,10 kronor, vilket motsvarar en
utspädning om ca 7,5 % av aktiekapital och röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO, mobil 070-540 40 14 eller e-mail
henrik.palm@karopharma.se

Om Karo Pharma
Karo Pharma är ett Health Care-företag som utvecklar och marknadsför
produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården.
Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Karo Pharma är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 21 juli 2016, klockan 19:00.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och
www.newsroom.cision.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/beslut-vid-karo-pharmas-extra-bo...
http://mb.cision.com/Main/72/2049590/542683.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.