Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-02

Karo Pharma: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2017

PERIODEN OCH TREDJE KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 418,9 (250,8) MSEK, varav tredje
kvartalet 137,1 (85,2) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 67%, varav
tredje kvartalet 61%

· EBITDA uppgick till 127,5 (22,8) MSEK, varav tredje kvartalet 34,0
(10,2) MSEK vilket motsvarar en marginal på 30,4% (9,1%) för perioden
och 24,8% (12,0%) för tredje kvartalet. Den relativt sett lägre
marginalen i tredje kvartalet beror på säsongsvariation i
produktmixen.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 62,3
(-45,7) MSEK, varav tredje kvartalet -16,2 (-4,0) MSEK. Skillnaden
beror på räntebetalningar avseende lån för förvärvet av Biophausia
samt ökat rörelsekapital på grund av förändrad tidpunkt för
fakturering vilket påverkat kundfordringarnas storlek.

· Resultat per aktie var 0,63 (0,06) SEK, varav tredje kvartalet
0,16 (0,06) SEK

· Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid
periodens slut till 130,4 (147,8) MSEK.

· Under tredje kvartalet lanserade Karo Pharma i samarbete med Dr
Wolff produkten Plantur i Sverige.

· Karo Pharma prelanserade produkten Babyslide under det tredje
kvartalet. Babyslide är en ny, patenterad svensk uppfinning vars
syfte är att minska risken för bristningar i samband med förlossning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Karo Pharma har den 6 oktober fullbordat det offentliga
uppköpserbjudandet av det norska läkemedelsbolaget Weifa ASA. Karo
Pharma innehar sedan den 17 oktober 100% av aktierna och rösträtten i
Weifa. Förvärvspriset uppgick till cirka 1322 MSEK. Avregistrering av
Weifa ASA från Oslobörsen genomfördes den 27 oktober.

· Nyemission
Styrelsen för Karo Pharma kommer att föreslå en ny-emission av aktier
med företrädesrätt för Karo Pharmas aktieägare. Emissionslikviden ska
användas för att återbetala del av förvärvsfinansieringen avseende
förvärvet av Weifa ASA. Styrelsen kommer att kalla till extra
bolagsstämma och föreslå emissionsvillkoren före årsskiftet.

· Bolagets nuvarande Business Controller Camilla Lönn (45 år) har
utsetts till ny CFO. Camilla Lönn har en lång erfarenhet av att leda
ekonomiavdelningar. Nuvarande CFO Henrik Palm (59 år) kommer att
avsluta sin anställning i bolaget.

TELEFONKONFERENS / AUDIOCAST IDAG KL 11.00
Rapporten presenteras idag kl. 11.00 via en telefonkonferens som kan
följas via hemsidan www.karopharma.se, eller per telefon 08-505 564
74. Frågor kan ställas både över internet och telefon

?
KOMMENTAR TILL VERKSAMHETEN
Vi följer vår plan och tredje kvartalet gav tillväxt med ökad vinst
Karo Pharma är ett Specialty Pharma bolag med stark
marknadsorientering.

Förvärvet av Weifa bygger på starka kommersiella grunder. Vi utvecklar
vår nordiska verksamhet och får en ledande ställning i Norge.
Företagen kompletterar varandra när det gäller produktportfölj och
geografi. Vår gemensamma produktportfölj med flera nya lanseringar
inom det närmaste året får större chanser att lyckas. Vi ser
synergivinster på mer än 500 MSEK de kommande 3 åren. Detta främst
genom nya lanseringar. En stark och lönsam hemmamarknad ger bättre
möjligheter att ta nästa steg mot fler marknader och samarbeten
utanför Norden.

Bolaget har idag ett flertal produkter nära lanseringsfas. Detta
kommer att kräva prioritering för att maximera framgång av varje
enskild produkt.

Vi har som regel givit prognos för helåret i samband med rapport för
tredje kvartalet. Bolaget kommer under fjärde kvartalet ta kostnader
för strukturella förändringar relaterade till förvärvet av Weifa ASA.
En prognos för helåret kan därför ej ges i denna rapport.

Karo Pharma är ett intressant alternativ för aktieägare som vill
investera inom Health Care området. Vi är långsiktiga och bedriver en
verksamhet som inte är konjunkturkänslig.

Vi följer vår plan och ser med tillförsikt fram emot att leverera bra
utveckling för våra aktieägare.

Anders Lönner
Styrelseordförande
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se
OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl
08:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/delarsrapport-januari---septembe...
http://mb.cision.com/Main/72/2381115/745416.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.