Du är här

2017-10-06

Karo Pharma: FULLBORDAR OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE AV WEIFA ASA

·
Karo Pharma AB ("Karo Pharma") har idag fullbordat det offentliga
uppköpserbjudandet av Weifa ASA ("Weifa"). Betalning enligt
Erbjudandet görs idag till de aktieägare i Weifa som har accepterat
budet. Kontant likvid förväntas vara tillgängligt på respektive
aktieägares registrerade VPS konto den 9 oktober 2017 eller strax
därefter. Samtidigt överförs 35,453,352 aktier i Weifa till Karo
Pharma som nu innehar 97,21% av aktierna och rösträtten i Weifa.

·
Karo Pharma avser att snarast möjligt initiera tvångsinlösen av de
resterande aktierna i Weifa för NOK 35,- per aktie, vilket motsvarar
samma pris som erbjudits i det frivilliga uppköpserbjudandet. Ett
separat pressmeddelande kommer skickas ut så snart tvångsinlösen har
genomförts i enlighet med Norwegian Securities Trading Act section
6-22 cf. the Norwegian Public Limited Companies Act Section 4-25.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

·
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017,
klockan 14.30. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på
www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som
bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och
beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som
genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska
ställningen för Karo Pharma och/eller Weifa. Sådana framåtblickande
uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den
information som för närvarande finns tillgänglig. Varken Karo Pharma
eller Weifa kan ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande
uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Dessa framåtblickande
uttalanden inkluderar uttalanden angående Erbjudandet, förväntningar
om lanseringen av Erbjudandet, inklusive villkoren för Erbjudandet
och förväntad tidpunkt, förväntad fördel med Erbjudandet. Det finns
ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och
utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller
underförstås i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer
innefattar bland annat uppfyllelser av villkor för Erbjudandet och
investerares deltagande i Erbjudandet.

VIKTIGT MEDDELANDE:
Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion enligt vilken
lämnandet av Erbjudandet inte skulle vara i enlighet med lagen i
sådan jurisdiktion. Detta meddelande utgör inte i sig något
erbjudande. Erbjudandet kommer endast att göras på grundval av
Erbjudandehandlingen och kan endast accepteras i enlighet med
villkoren i ett sådant dokument.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/fullbordar-offentligt-uppkopserb...
http://mb.cision.com/Main/72/2362297/732829.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.