Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

KARO PHARMA: NETTORESULTATET BLEV 59,1 MLN KR 3 KV (-2,3)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Specialistläkemedelsbolaget Karo Pharma redovisar ett resultat efter skatt på 59,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-2,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:26 kronor (-0:01).

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, uppgick till 235 miljoner kronor (175). Rörelseresultatet på ebit-nivå var 99,5 miljoner kronor (43,7).

Intäkterna landade på 739 miljoner kronor (679), motsvarande en ökning med 9 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 100 miljoner kronor (63,2). De likvida medlen var vid periodens utgång 379 miljoner kronor (365).
Författare Direkt-SE