Du är här

2017-09-11

Karo Pharma: PÅBÖRJAR OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE AV WEIFA

STOCKHOLM den 11 september 2017

· Karo Pharma AB tillkännager att det tidigare meddelade offentliga
uppköpserbjudandet av Weifa ASA påbörjas idag då Oslo Børsen godkänt
erbjudandehandlingen till aktieägarna i Weifa ASA.

· Erbjudandehandlingen innehållande fullständiga villkor av
erbjudandet distribueras till samtliga aktieägare i Weifa ASA och
finns även tillgängligt på www.dnb.no/emisjoner och på www.weifa.com

· Erbjudande perioden varar i två veckor med start den 11 september
och slut den 26 september kl. 16.30 (CEST) med en möjlig förlängning
i upp till ytterligare två veckor.

ERBJUDANDET I KORTHET

· Kontanterbjudande om NOK 35,- per Weifaaktie, motsvarande en
värdering av Weifas totala aktiekapital om NOK 1.28 miljarder på
fullt utspädd basis.

· Erbjudandet representerar en premie om 10% över Weifas slutkurs
den 23 augusti 2017 och en premie om 25% respektive 37% över den tre
månaders respektive tolvmånaders volymvägda genomsnittliga
aktiekursen den 23 augusti 2017, sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet.

· Rekommenderat av styrelsen i Weifa ASA.
· Aktieägare för drygt 40% av samtliga aktier har redan ställt sig
positiva till och accepterat budet.

· Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av att Karo Pharma AB
erhåller acceptans av budet för minst 90% av samtliga utestående
aktier på fullt utspädd basis.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 september 2017, klockan 15:30. Detta
pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och
www.newsroom.cision.com.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som
bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och
beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som
genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska
ställningen för Karo Pharma och/eller Weifa. Sådana framåtblickande
uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den
information som för närvarande finns tillgänglig. Varken Karo Pharma
eller Weifa kan ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande
uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Dessa framåtblickande
uttalanden inkluderar uttalanden angående Erbjudandet, förväntningar
om lanseringen av Erbjudandet, inklusive villkoren för Erbjudandet
och förväntad tidpunkt, förväntad fördel med Erbjudandet. Det finns
ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och
utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller
underförstås i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer
innefattar bland annat uppfyllelser av villkor för Erbjudandet och
investerares deltagande i Erbjudandet.

VIKTIGT MEDDELANDE:
Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion enligt vilken
lämnandet av Erbjudandet inte skulle vara i enlighet med lagen i
sådan jurisdiktion. Detta meddelande utgör inte i sig något
erbjudande. Erbjudandet kommer endast att göras på grundval av
Erbjudandehandlingen och kan endast accepteras i enlighet med
villkoren i ett sådant dokument.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/paborjar-offentligt-uppkopserbju...
http://mb.cision.com/Main/72/2344198/720914.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.