Du är här

2017-10-05

Karo Pharma: SLUTGILTIGT RESULTAT AV OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE AV WEIFA ASA

STOCKHOLM den 5 oktober 2017

· Efter slutgiltig registrering har Karo Pharma AB ("Karo Pharma")
erhållit acceptans av det offentliga uppköpserbju-dandet
("Erbjudandet") om att förvärva samtliga aktier i Weifa ASA ("Weifa")
från aktieägare för totalt 35,463,139 aktier, vilket motsvarar 97,23
% av det totala antalet aktier i Weifa på fullt utspädd basis.

· Uppgörelse av Erbjudandet förväntas ske den 6 oktober 2017 eller
strax därefter. För aktieägare i Weifa som har accepterat Erbjudandet
förväntas kontant likvid vara till-gängligt på respektive banks VPS
konto den 9 oktober 2017 eller strax därefter.

· Karo Pharma har erhållit mer än 90% av aktierna i Weifa och kommer
att initiera tvångsinlösen av resterande aktier i Weifa för NOK 35,-
per aktie, vilket motsvarar samma pris som erbjudits i det frivilliga
uppköpserbjudandet. Vidare kommer en ansökan om avnotering av Weifa
från Oslo Børs göras.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

· Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 or peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2017,
klockan 17.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på
www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som
bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och
beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som
genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska
ställningen för Karo Pharma och/eller Weifa. Sådana framåtblickande
uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den
information som för närvarande finns tillgänglig. Varken Karo Pharma
eller Weifa kan ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande
uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Dessa framåtblickande
uttalanden inkluderar uttalanden angående Erbjudandet, förväntningar
om lanseringen av Erbjudandet, inklusive villkoren för Erbjudandet
och förväntad tidpunkt, förväntad fördel med Erbjudandet. Det finns
ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och
utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller
underförstås i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer
innefattar bland annat uppfyllelser av villkor för Erbjudandet och
investerares deltagande i Erbjudandet.

VIKTIGT MEDDELANDE:
Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion enligt vilken
lämnandet av Erbjudandet inte skulle vara i enlighet med lagen i
sådan jurisdiktion. Detta meddelande utgör inte i sig något
erbjudande. Erbjudandet kommer endast att göras på grundval av
Erbjudandehandlingen och kan endast accepteras i enlighet med
villkoren i ett sådant dokument.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/slutgiltigt-resultat-av-offentli...
http://mb.cision.com/Main/72/2361717/732456.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.