Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

Karo Pharma: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN I KARO PHARMA AB (PUBL)

STOCKHOLM den 9 maj 2016 - Valberedningen i Karo Pharma AB (publ) har
meddelat bolaget sina förslag till årsstämman 2016.

Inför årsstämman 2016 har valberedningen bestått av Anders Lönner
(ordförande), styrelsens ordförande, representerande eget innehav,
Hans Ek, representerande (SEB Investment Management), Leif Edlund,
representerande Johan Edlund samt Per-Anders Johansson,
representerande eget innehav (Nomic AB). Anders Lönner har valts till
valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår val av fyra ordinarie stämmovalda ledamöter
och inga suppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Lönner,
Thomas Hedner, Per-Anders Johansson och Jean Lycke. Göran Wessman har
avböjt omval. Anders Lönner föreslås väljas som styrelsens
ordförande.

Valberedningen har bedömt att arvodena till styrelsen (inklusive
utskottsarbete) bör vara oförändrade och utgå med 420 000 kr till
styrelsens ordförande och 150 000 kr till var och en av övriga
ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB som
revisor samt att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Till bolagsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Anders
Lönner.

Valberedningens motiverade yttrande över dess förslag till årsstämman
kommer att publiceras på bolagets hemsida så snart bolaget har
mottagit detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO, mobil 070-540 40 14 eller e-mail
henrik.palm@karopharma.se

Om Karo Pharma
Karo Pharma är ett Health Care-företag som utvecklar och marknadsför
produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården.
Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Karo Pharma är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 9 maj 2016, klockan 08:30.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och
www.newsroom.cision.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/valberedningens-forslag-infor-ar...
http://mb.cision.com/Main/72/2004637/512702.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.