Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Karolinska Development AB (publ): Analysguiden: Temperaturen stiger

Värdeökningar i portföljbolag och kliniska framsteg gav en positiv
prägel åt det tredje kvartalet och medför höjt motiverat värde.
Förväntade viktiga studieresultat under 2018 ger en stor potential
men även en hög risk.

Karolinska Development har haft en positiv utveckling under det tredje
kvartalet. Portföljbolagen Umecrine och Aprea har visat framsteg i de
kliniska projekten. BioArctic och Xspray har noterats och bidragit
till en värdeökning. Bolaget visade en vinst på 195 miljoner kronor
för tredje kvartalet 2017, relaterat till uppvärdering av
portföljbolagen Umecrine Cognition och Xspray. Det påverkade resultat
och eget kapital positivt men hade ingen kassaflödeseffekt.

Bolaget har andelar i fem läkemedelsprojekt i klinisk fas II med
potential till snabb värdeutveckling inom de kommande två åren. Redan
under första halvåret 2018 väntas flera viktiga studieresultat
presenteras, som vi förväntar får stor inverkan på värdet av
bolagsportföljen. Det gäller exempelvis Modus och Dilafor. Det ger
utrymme för stora kursrörelser såväl uppåt som nedåt i aktien på sex
till nio månaders sikt beroende på utfallet i studierna.

Förutom att viktiga kliniska resultat närmar sig kan portföljbolagen
gynnas av ett ökande intresse för de terapiområden inom vilka de är
verksamma. Detta gäller främst Modus Therapeutics som utvecklar en
behandling mot en av världens vanligaste blodsjukdomar,
sicklecellanemi, och Umecrine Cognition inom det heta området
leverrelaterade sjukdomar. Vidare finns "jokrar" i form av bolagen
Dilafor (värksvaghet vid förlossning) och Aprea (behandling av
mutation som finns i hälften av alla tumörer).

Vi höjer det beräknade riskjusterade motiverade värdet till mellan 9,4
och 11,1 kronor per aktie (tidigare 6,9 till 10,1 kronor). Detta till
följd av att vi höjt värdet på bolagsportföljen, främst för Umecrine
och BioArctic. En lägre antagen utspädningseffekt till följd av en
högre aktiekurs höjer också den nedre delen av intervallet. Kommande
studieresultat ger stor potential men också stor nedsida i
förhållande till detta intervall. Hävstången förstärks av en hög
skuldsättning (konvertibler).

Läs hela analysen på Analysguiden
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/temperaturen-stiger).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här
(http://www.analsyguiden.se).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karolinska-development-ab--publ-/r/analysguide...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.