Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Development meddelar slutligt utfall i den riktade nyemissionen till Bolagets ...

STOCKHOLM, SVERIGE ? 18 december 2019. Karolinska Development AB (publ)
(?Karolinska Development? eller ?Bolaget?) offentliggör utfallet för den
sista delregistreringen i den riktade nyemissionen av B-aktier till
innehavare av Bolagets konvertibel 2015/2019 (?Riktade nyemissionen?).
Konvertibelinnehavare har tecknat sig för 32 476 086 B-aktier i den Riktade
nyemissionen.

Utfall i den Riktade nyemissionen

Teckningsperioden för den Riktade nyemissionen avslutades den 16 december
2019. Konvertibelinnehavare har tecknat 32 476 086 B-aktier genom den sista
delregistreringen i den Riktade nyemissionen, motsvarande 85,9 miljoner
kronor i nominellt värde av Bolagets konvertibellån.

Genom den sista delregistreringen i den Riktade nyemissionen ökar
aktiekapitalet i Karolinska Development med 324 760,86 kronor till 1 756
654,09 kronor och det totala antalet aktier ökar med 32 476 086 aktier till
175 665 409 aktier efter att den Riktade nyemissionen har delregistrerats
hos Bolagsverket.

Konvertibelinnehavare som tecknat aktier i den sista delregistreringen
kommer att erhålla aktier omkring den 23 december 2019.

Efter den sista delregistreringen återstår 13,6 miljoner kronor i nominellt
värde av Bolagets konvertibellån, 19,7 miljoner kronor inklusive upplupen
ränta till och med den 31 december 2019. Detta belopp kommer att
återbetalas till konvertibelinnehavarna omkring den 31 december 2019.

Rådgivare

DNB Markets agerar som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå som
juridisk rådgivare till Karolinska Development i samband med den Riktade
nyemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har gjorts offentligt eller
distribuerats bör informera sig och följa sådana rättsliga begränsningar.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla aktier eller
andra värdepapper i Karolinska Development.

Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller
offentliggöras direkt eller indirekt i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, är föremål
för lagliga restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte
återdistribueras, reproduceras eller vidarebefordras på sätt som strider
mot gällande restriktioner. Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan
utgöra en kränkning av Förenta staternas värdepapperslag från 1933 eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för
offentliggörande den 18 december 2019 klockan 11.30.

 

 

Bilaga

* 191218 - Offentliggörande av utfall för den sista delregistreringen

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.