Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Development publicerar delårsrapport för januari - september 2017 och redovis...

STOCKHOLM den 31 oktober 2017. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm:
KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - september 2017. Detta
är första gången sedan 2014, då Karolinska Development implementerade sin nya
strategi, som bolaget uppvisar ett positivt kvartalsresultat. Bolaget kommer
att hålla en telekonferens och webbpresentation den 31 oktober klockan 14.00
CET - se ytterligare information nedan. Den fulla rapporten är tillgänglig på
bolagets hemsida.

"Det är glädjande att Karolinska Development börjar se effekterna av det
strategiskifte som genomfördes under 2014. Vi har levererat ett positivt
kvartalsresultat och våra portföljbolag står välrustade för att exploatera de
fas II-resultat som förväntas bli tillgängliga under 2018. Under det gånga
kvartalet har värdet av Karolinska Developments portfölj ökat med SEK 229
miljoner, främst till följd av det positiva utfallet i Umecrine Cognitions
fas Ib-studie och börsintroduktionen av Xspray Pharma", säger Viktor Drvota,
VD, Karolinska Development.

Höjdpunkter under tredje kvartalet 2017

* Karolinska Development uppvisar ett positivt kvartalsresultat för första
gången sedan bolagets strategiskifte 2014.

* Karolinska Development redovisar ökningen av värdet på innehavet i Umecrine
Cognition som en följd av bolagets positiva fas 1b-data (oktober 2017).

* Umecrine Cognition presenterade positiva fas 1b-data för sin
läkemedelskandidat GR3027, vilken utvecklas för behandling av hepatisk
encefalopati (september 2017).

* BioArctic meddelade att man avser genomföra en notering av bolagets
B-aktier på Nasdaq First North Stockholm (september 2017).

* Xspray Pharma AB noterades på Nasdaq First North Stockholm. När Karolinska
Development i september 2015 avyttrade sitt innehav i Xspray till nya ägare
säkrade man samtidigt rätten att vid en börsnotering erhålla 3,74 procent
av antalet aktier efter noteringen genom ett så kallat earn-out agreement.
Baserat på aktiekursen den 30 september 2017 motsvarar värdet av dessa
aktier, samt Karolinska Development's andel av KCIF Co-Investment Fund KB's
andel, SEK 16,2 miljoner, vilket resulterar i en motsvarande ökning av
Karolinska Developments portföljvärde (september 2017).

* Aprea Therapeutics inkluderade den första patienten i en fas Ib/II-studie
med läkemedelskandidaten APR-246 i patienter med platinumresistent
höggradig serös äggstockscancer (HGSOC) (augusti 2017).

* Karolinska Development utsåg Fredrik Järrsten till Finanschef. Fredrik
Järrsten tillträder tjänsten under senare delen av 2017. Han ersätter
Christian Tange, som efter fyra år på Karolinska Development har valt att
ta sig an andra utmaningar. Tange blir kvar i bolaget under en period efter
det att Järrsten har tillträtt för att säkra en ordnad överlämning (augusti
2017).

Väsentliga händelser efter bokslutsdagen

* Aprea Therapeutics erhöll den sista tranchen om SEK 188 miljoner i den
totala finansieringen om SEK 437 miljoner från 2016. Aprea meddelar också
att bolaget inkluderat den första patienten i fas Ib/II-studie i esofagus
cancer (oktober 2017).
* Umecrine Cognition meddelade att man säkrat finansiering om SEK 20 miljoner
för en explorativ fas IIa-studie med bolagets läkemedelskandidat GR3027
inom ytterligare ett indikationsområde; idiopatisk hypersomni. (oktober
2017).

* BioArctic noterades på Nasdaq First North Stockholm. Baserat på erbjudet
pris vid noteringen den 12 oktober värderas Karolinska Developments innehav
till SEK 48 miljoner, vilket motsvarar 80 gånger investeringen (oktober
2017).

* Karolinska Development och KCIF Co-Investment Fund KB avyttrade sina
innehav i Xspray Pharma AB vilket inbringade totalt SEK 13,3 miljoner till
Karolinska Development (oktober 2017).

Finansiell sammanfattning

* Karolinska Development uppvisar ett positivt kvartalsresultat för första
gången sedan bolagets strategiskifte 2014. Nettovinsten uppgick till SEK
194,1 miljoner (förlust med SEK 17,9 miljoner under tredje kvartalet 2016).
Vinsten per aktie var SEK 3,0 (SEK -0,3 under tredje kvartalet 2016).
* Resultatet av förändringen i portföljens verkliga värde uppgick till SEK
212,2 miljoner. Ökningen beror huvudsakligen på uppvärderingen av innehavet
i Umecrine Cognition till följd av de positiva resultaten från den fas
Ib-studie som presenterades under kvartalet, samt på börsintroduktionen av
Xspray Pharma.
* Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 674,0 miljoner i slutet
av september 2017, en ökning från SEK 445,0 miljoner i slutet av juni 2017.
* Omsättningen uppgick till SEK 0,5 miljoner under tredje kvartalet 2017 (SEK
0,4 miljoner under tredje kvartalet 2016).
* Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det tredje
kvartalet uppgick till SEK 17,1 miljoner. De totala investeringarna i
portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life
science-investerare, under tredje kvartalet uppgick till SEK 21,4 miljoner.
* Likvida medel minskade med SEK 23,7 miljoner under tredje kvartalet och
uppgick till SEK 165,4 miljoner per den 30 september 2017.
* Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 235,1 miljoner i slutet av
september 2017.

Telekonferens och Webbpresentation

Bolaget håller en telekonferens och webbpresentation 31 oktober klockan 14.00
CET. Vänligen ring in på något av följande telefonnummer några minuter före
telefonkonferensens start:

* Från Sverige: +46 (0) 8 505 564 74
* Från USA: +1 855 753 22 30
* Från Storbritannien: +44 (0) 20 336 453 74

Webbpresentationen kan samtidigt nås från:

https://edge.media-server.com/m6/p/95yxnc6z

Presentatör: Viktor Drvota, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA
Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella
life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla
innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller
funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare
med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt
globalt nätverk.

För mer information:www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för
offentliggörande den 31 oktober klockan 08:00.

KD Q3 2017 (SVE) FINAL
http://hugin.info/143071/R/2145841/822692.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.