Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-13

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Development säljer delar av innehavet i portföljbolaget Aprea Therapeutics oc...

STOCKHOLM, SVERIGE 13 april 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq
Stockholm: KDEV) meddelar idag att man avyttrat en del av sitt innehav i
portföljbolaget Aprea Therapeutics. KCIF Co-investment Fund KB ? ett
holdingbolag gemensamt ägt av Europeiska Investeringsfonden och Karolinska
Development ? har också avyttrat aktier i Aprea i samma transaktion. Totalt
omfattar transaktionen 1 procent av samtliga utestående aktier i Aprea och
inbringar netto cirka 59 mkr till Karolinska Development. Karolinska
Developments kvarvarande innehav i Aprea, inklusive indirekt innehav genom
KCIF Co-investment Fund, uppgår till cirka 1 procent av det totala antalet
utestående aktier. KDev Investments innehav i Aprea är oförändrat och
uppgår till cirka 9,5 procent av det totala antalet utestående aktier.

?Apreas framgångsrika börsintroduktion i USA i slutet av 2019 har gett oss
möjlighet att realisera en del av de värden som skapats i portföljbolaget.
Likviden från aktieförsäljningen stärker vår kassaposition, och det
kvarvarande ägandet ger oss möjligheter att ta del av en potentiell
fortsatt värdeökning i portföljbolaget?, kommenterar Viktor Drvota, vd,
Karolinska Development.

Aprea Therapeutics, Inc. är ett biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i
Boston, Massachusetts och forskningsanläggningar i Stockholm. Bolaget
fokuserar på att utveckla och kommersialisera nya cancerterapier som
återaktiverar muterat tumörsuppressorprotein, p53.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för
offentliggörande den 13 april 2020 klockan 19:30.

Bilaga

* KD PR Aprea 2020-04-13 SVE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.