Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-17

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Developments portföljbolag Dilafor och Liverpool University inleder samarbete ...

STOCKHOLM, SVERIGE 17 april 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq
Stockholm: KDEV) meddelar idag att en forskargrupp vid Liverpool University
avser att inleda prekliniska studier med Dilafors läkemedelskandidat
tafoxiparin för att utvärdera dess eventuellt hämmande effekt på
SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19-pandemin.

Dilafors läkemedelskandidat tafoxiparin är en unik och patentskyddad
substans som efterliknar heparansulfat, ett kroppseget ämne vilket
återfinns på cellytor. Tafoxiparin utvecklas primärt för att undvika
komplikationer för modern och barnet i samband med förlossningar.
Läkemedelskandidaten befinner sig för närvarande i klinisk fas 2 i en
obstetrisk indikation.

Tafoxiparin har stora strukturella likheter med heparin ? ett
blodförtunnande läkemedel som används för att förebygga och behandla
blodproppar. En biverkan av heparin är att det kan orsaka blödningar. Denna
risk föreligger dock inte med tafoxiparin, eftersom substansen saknar
antikoagulerande effekt. Heparin har i experimentella studier visat effekt
mot flera typer av virus, bland annat SARS-associerade coronavirus, herpes,
influensa och HIV. Risken för blödningar har dock försvårat klinisk
utvärdering av heparinets effekt mot dessa virus. Forskare vid Liverpool
University har nyligen visat att heparin binder till det protein på ytan av
SARS-CoV-2 som viruset använder för att fästa vid och tränga in i celler
hos den som utsätts för smitta. Genom att blockera detta protein finns
potential att minska virusets förmåga att angripa kroppens celler. Det
finns också preliminära data som indikerar att även heparinliknande
substanser som inte påverkar koagulationen, till exempel tafoxiparin,
uppvisar samma lovande egenskaper.

Liverpool University och Keele University har etablerat en preklinisk
plattform som gör det möjligt att snabbt testa hur olika substanser
påverkar interaktionerna mellan SARS-CoV-2, heparansulfat och humana
celler. Tafoxiparin är en av de läkemedelskandidater som forskargruppen nu
kommer att studera i syfte att bana väg för en effektiv behandling av
patienter som infekteras med viruset. Dilafor kommer att stödja de
brittiska forskargrupperna i deras arbete, bland annat genom att
tillhandahålla tafoxiparin och tillgängliggöra bolagets interna data och
kunskap om läkemedelskandidaten.

?Vi är övertygade om att heparansulfatliknande substanser som inte påverkar
koagulationen har potential att påverka de mekanismer hos SARS-CoV-2 vilka
orsakar covid-19, och är därför glada över möjligheten att arbeta
tillsammans med Dilafor i den kommande utvärderingen av bolagets
läkemedelskandidat tafoxiparin?, säger Jeremy Turnbull, Johnston Professor
of Biochemistry vid Liverpool University.  

?University of Liverpool har tagit ett vällovligt initiativ för att
undersöka om tafoxiparin skulle kunna vara ett behandlingsalternativ av
covid-19 och andra typer av coronavirus som riskerar att drabba världen i
framtiden. Projektet befinner sig i ett mycket tidigt skede, men vi ser
fram emot resultaten av de prekliniska studier som nu initierats?,
kommenterar Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Prof Jeremy Turnbull, Dept. of Biochemistry, University of Liverpool.
Tel: +44 79 290 35 185, e-mail: j.turnbull@liverpool.ac.uk

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

 

Bilaga

* KD PR Dilafor 2020-04-17 SVE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.