Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Developments portföljbolag OssDsign rapporterar gynnsamma uppföljningsdata f...

STOCKHOLM, SVERIGE 7 november 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq
Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget OssDsign har offentliggjort
nya uppföljningsdata som visar att frekvensen av infektioner som leder till
borttagning av kranialimplantatet OSSDSIGN Cranial PSI är fortsatt låg
(2,4%) efter en median uppföljningstid på 17 månader.  

Rekonstruktion av kraniella defekter kan kräva komplexa operationer som är
förenade med en underskattad morbiditet. Den nya rapporten beskriver
utfallet av 670 kranioplastiker med OSSDSIGN Cranial PSI, ett
patientspecifikt implantat tillverkat av ett kalciumfosfatmaterial
förstärkt med 3D-utskrivet titan. Alla data har samlats in inom ramen för
klinisk uppföljning efter marknadsintroduktion, så kallad post-market
surveillance.

En av de vanligaste orsakerna till borttagning av implantant är tidiga
postoperativa infektioner. I den medicinska litteraturen uppgår
borttagningsfrekvensen på grund av infektion till mellan 7 och 12 % för
traditionella implantat. OssDsigns data visar dock att vid en median
uppföljningstid på 17 månader (spann: 0-58 månader) så togs enbart 16
(2,4%) av implantaten bort till följd av tidiga postoperativa infektioner.
En klinisk studie av OssDsign Cranial publicerad i en vetenskapligt
granskad tidskrift visar även den på samma låga frekvens av borttagning
till följd av infektioner (1,9%), liksom en tidigare post-market
surveillance-rapport.

Histologiska analyser av flera borttagna implantat ? 9 månader efter
operation visade benintegrering mellan implantatet och skallbenet, liksom
ny benbildning inom och omkring resterande kalciumfosfatmaterial.
OssDsign-materialets förmåga att omvandlas till ben i levande vävnad har
även dokumenterats i tidigare vetenskapligt granskad litteratur.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.com

Bilaga

* KD PM OssDsign 2019-11-07 SVE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.