Du är här

2017-10-16

Karolinska Development AB (publ): Värdet av Karolinska Developments innehav i Umecrine Cognition ökar med SEK 196 miljoner...

STOCKHOLM den 16 oktober 2017. Karolinska Development meddelar idag att det
bokförda värdet på portföljbolaget Umecrine Cognition kommer att ökas med SEK
196 miljoner i den kvartalsrapport som publiceras den 31 oktober. Bakgrunden
är de positiva fas 1b-data som Umecrine Cognition nyligen presenterade för
sin läkemedelskandidat GR3027. Ökningen i bokfört värde har en
resultatpåverkan för tredje kvartalet 2017 med SEK 196 miljoner.
Uppskrivningen baseras på oberoende värderingar utförda av Xplico och PWC.

Läkemedelskandidaten GR3027 utvecklas som en ny behandling av hepatisk
encefalopati (HE), ett allvarligt tillstånd som bland annat kan uppträda till
följd av skrumplever eller gulsot. Umecrine Cognition är såvitt känt det enda
företag som har en läkemedelskandidat i utveckling för att minska risken för
medvetandestörningar och andra allvarliga CNS-relaterade symtom i samband med
HE. Umecrine Cognition kommer även utvärdera GR3027 i en fas 2a-studie på
patienter med sömnstörningar, vilken finansieras genom en nyligen genomförd
nyemission om 20 mkr.

Resultaten av den genomförda fas 1b-studien visar att GR3027 tolereras väl,
inte ger upphov till några dosbegränsande biverkningar och att den
farmakokinetiska profilen är mycket gynnsam. Den placebokontrollerade studien
utfördes på 18 friska individer, där de som behandlades med GR3027 erhöll
stigande doser från 50 mg en gång per dag till 100 mg två gånger per dag
under en period av fem dagar.

"De positiva fas 1b-resultaten för Umecrine Cognitions läkemedelskandidat
GR3027 har resulterat i en betydande ökning av projektets värde. Den kliniska
utvecklingsplanen har nyligen breddats till ytterligare ett indikationsområde
där behovet av förbättrad behandling är stort, och fas 2-data förväntas kunna
presenteras redan under 2018", säger Viktor Drvota, vd, Karolinska
Development.

För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA
Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella
life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla
innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller
funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare
med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt
globalt nätverk.

För mer information:www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för
offentliggörande den 16 oktober 2017 klockan 08:00.

Umecrine Cognition new valuation (SWE)
http://hugin.info/143071/R/2141902/820383.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.