Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-31

Karolinska Development: Delårsrapport för januari - juni 2016

OCKHOLM - den 31. Augusti 2016. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm:
KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - juni 2016. Bolaget kommer
att hålla en telekonferens och webbpresentation idag kl 14.00 CEST - se
ytterligare information nedan. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets
hemsida.

Jim Van heusden, CEO, kommenterar: “Under första halvåret 2016 uppnådde
Karolinska Development tre viktiga mål tillsammans med portföljbolagen:
ytterligare finansiering säkrades, en fortsatt utveckling av produktpipelinen
säkerställdes och styrelser och ledningsgrupper förstärktes

”En viktig höjdpunkt under 2016 var Apreas finansiering på 437 miljoner kronor
i mars. Det var den största någonsin av ett av Karolinska Developments
portföljbolag och dessutom den största av ett privat life science-företag i
Sverige på mer än ett decennium. Dilaforette och Promimic har också säkrat
icke-utspädande finansiering genom nya partnerskap. Som en följd av detta är en
majoritet av våra portföljbolag nu finansierade så att de kan leverera
värdegenererande milstolpar under de kommande åren.

”Vi gläds också åt portföljbolagens framsteg när det gäller att utveckla
produkterna i pipelinen och att presentera och publicera sina senaste resultat.

”Dessutom har vi attraherat erfarna entreprenörer som Simon Cartmell i
styrelsen i OssDsign, Christian Schade som VD i Aprea och Dr Bruce Scharschmidt
i styrelsen i Umecrine Cognition till våra företags styrelser och
ledningsgrupper. Deras kvalitet och erfarenhet är avgörande för att säkerställa
att vår portfölj blir framgångsrik.

”Karolinska Developments investeringsstrategi är utvecklad för att leverera
värde från Nordens mest lovande life science-möjligheter. Jag ser fram emot att
lämna ytterligare uppdateringar i takt med att strategin förverkligas.”

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016

-- Karolinska Development gjorde stora framsteg under andra kvartalet med
många viktiga tillkännagivanden från portföljbolagen rörande deras
produkt-pipelines och styrelse- och ledningsgruppsförstärkningar. Ur
finansiell synvinkel minskade Karolinska Developments totala verkliga värde
av portföljen med 75,8 miljoner kronor genom en nedskrivning av hela värdet
av innehavet i ClanoTech AB. Efter denna avyttring är de flesta bolagen i
portföljen finansierade så att de kan leverera värdegenererande milstolpar
under de kommande åren.
-- Lipidor AB tillkännagav en överenskommelse med Cadila Pharmaceuticals om en
Fas III klinisk studie och att gemensamt kommersialisera en topikal
psoriasisprodukt (juni 2016).
-- Aprea AB presenterade lovande effekt- och säkerhetsdata från Fas Ib-delen
av deras PiSARRO-undersökning av APR-246 hos patienter med äggstockscancer.
Detta skedde vid American Society of Clinical Oncology (ASCO)-mötet i juni
2016.
-- Dilaforette AB presenterade en poster som belyste verkningsmekanismen hos
sevuparin vid behandling av sicklecellanemi vid the European Hematology
Association Congress (juni 2016).
-- Promimic AB publicerade positiva resultat från en in vivo
proof-of-concept-studie i International Journal of Nanomedicine (april
2016). Denna visade på förbättrade benläkande egenskaper för medicinska
implantat täckta med HAnano Surface jämfört med implantat utan.
-- Aprea AB utsåg Christian S. Schade till VD och koncernchef (juni 2016).
-- OssDsign AB utnämnde Simon Cartmell till styrelseordförande (april 2016).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

-- KDev Investments avyttrade hela sitt aktieinnehav i ClanoTech AB till
Rosetta Capital (juli 2016). Karolinska Development behåller ett ekonomiskt
intresse genom ett avtal om tilläggsköpeskilling, vilken i sin helhet
tillfaller Karolinska Development.
-- Umecrine Cognition AB tillkännagav utnämningen av Dr. Bruce Scharschmidt
som styrelsemedlem och Senior Development Adviser (juli 2016).

Finansiell uppdatering

-- Karolinska Developments totala verkliga värde av portföljen minskade med
75,8 miljoner kronor genom en nedskrivning av hela värdet av innehavet i
ClanoTech AB inför KDev Investments avyttring av samtliga sina aktier i
bolaget till Rosetta Capital (juli). Genom denna minskning uppgår
Karolinska Developments totala verkliga värde av portföljen till 401,2
miljoner kronor i slutet av juni. Netto verkligt värde av portföljen var
143,7 miljoner kronor i slutet av juni, en minskning med 49,4 miljoner
kronor jämfört med slutet av mars 2016.
-- Hela innehavet (via KDev Investments) i Akinion Pharmaceuticals AB
avyttrades till Accelerated Innovation Europe AB i april. Efter denna
transaktion har varken Karolinska Development eller KDev Investments några
ekonomiska intressen eller exponering i Akinion.
-- Nettointäkterna uppgick till 0,6 miljoner kronor under andra kvartalet (1,1
miljoner kronor under andra kvartalet 2015). Resultatet uppgick till -75,8
miljoner kronor (-654.6 miljoner). Resultatet per aktie var -1,4 kronor
(-12,3 kronor).
-- Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under andra kvartalet
uppgick till 9,5 miljoner kronor. De totala investeringarna i
portföljbolagen av andra specialiserade life science-investerare uppgick
till 6,8 miljoner kronor under andra kvartalet.
-- Likvida medel minskade med 19,2 miljoner kronor under andra kvartalet och
uppgick den 30 juni 2016 till 268,4 miljoner kronor.
-- Rörelsekostnaderna uppgick under andra kvartalet till 6,6 miljoner kronor,
en minskning med 46% jämfört med 12,2 miljoner kronor under andra kvartalet
2015, ett resultat av den omstrukturering som genomfördes under 2015.

Telekonferens och webbpresentation

Vänligen ring in på något av följande telefonnummer några minuter före
telefonkonferensens start:

-- Från Sverige: +46 (0) 8 505 564 74
-- Från USA: +1 855 753 22 30
-- Från Storbritannien: +44 (0) 20 336 453 74

Webbpresentationen kan samtidigt nås från:
http://edge.media-server.com/m/p/84ypx7fr

Presentatör: Jim Van heusden, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jim Van heusden, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 72 858 32 09, e-mail: jim.van.heusden@karolinskadevelopment.com

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

David Dible/Mark Swallow/Pip Batty, Citigate Dewe Rogerson
Tel: +44 20 7638 9571; e-mail: KDev@citigatedr.co.uk

TILL REDAKTÖRERNA
Om Bruce F. Scharschmidt
Doktor Bruce Frederick Scharschmidt, MD har varit Senior Development Adviser
och styrelsemedlem i Umecrine Cognition AB sedan 6 Juli 2016. Dr Scharschmidt
arbetade som Chief Medical Officer på Hyperon Therapeutics. Dr Scharschmidt var
uppfinnare/ meduppfinnare på alla Hyperions patent, medlem av Hyperions
roadshow team vilken ledde till börsnotering under 2012, 2013 en finansiering
och i maj 2015 försäljning till Horizon Pharma, i vilken han kvarstår som
konsult. Han är författaren till mer än 200 vetenskapliga publikationer. Dr
Scharschmidt arbetade som Chief of Gastroenterology och Professor of Medicine
vid University of California San Francisco. Dr Scharschmidt erhöll sin med dr
vid Northwestern University och utförde sin praktik i Internal Medicine and
Gastroenterology vid University of Califonia San Francisco.

Om Simon C. Cartmell
Simon C. Cartmell, OBE, B.SC., M.Sc., arbetar som Operating Partner vid
Imperial Innovations Group plc. Cartmell är en erfaren entreprenör inom
hälsovetenskapliga bolag. Cartmell arbetade tidigare som VD på ApaTech Limited,
vilket han ledde till serie B finansiering och kapitalresning samt försäljning
till Baxter Healthcare. Han har erfarenhet inom läkemedels-, bio- och
medicinteknik vilka han erhållit genom kommersialisering, produktutveckling,
supply chain, strategiskt ledarskap och ledande roller i företag. Han är en
Sloan Fellow från London Business School. Cartmell innehar titlarna M.Sc och
B.Sc. Han innehar examen i Medical Microbiology från Univerity of Manchester.

Om Christian Shade
I Juni 2016 utsågs Christian S. Schade till VD och koncernchef i Aprea AB.
Schade har mer än 30 års erfarenhet inom privat och allmän läkemedel och
bioteknik industri, tillsammans med bred företagsekonomisk expertis från sin
period inom investment banking. Närmaste befattningen innan Aprea var han VD
för Novira Therapeutics, vilka i december 2015 förvärvades av Johnson &
Johnson. Schade har en MBA från Wharton School, University of Pennsylvanie och
en bachelor of arts i historia från Princteton University. Schade är
styrelseledamot i Integra Life Sciences och Indivior Plc.

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB är ett investmentbolag som fokuserar på att
identifiera medicinska innovationer samt investera i bildande och tillväxt av
bolag som utvecklar sina tillgångar till nya produkter som gör skillnad i
patienters liv och ger en attraktiv avkastning på investerat kapital.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från
Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner
i Norden. Bolagets målsättning är att bygga nya bolag runt ledande forskare
inom respektive vetenskapsområde med stöd från erfarna ledningsgrupper och
rådgivare, genom finansiering tillsammans med internationella investerare som
är specialiserade inom sektorn för att ge störst möjlighet till framgång.

Karolinska Developments portfölj består av 11 bolag inriktade mot innovativa
behandlingar för livshotande och funktionsnedsättande sjukdomar.

Bolaget leds av ett team bestående av professionella investerare med lång
erfarenhet inom riskkapital, erfarna företagsbyggare och entreprenörer, med
tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.