Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-29

Karolinska Development: Delårsrapport för januari - juni 2017

STOCKHOLM - den 29 augusti 2017. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm:
KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - juni 2017. Bolaget
kommer att hålla en telekonferens och webbpresentation 30 augusti kl 14.00
CEST - se ytterligare information nedan. Den fulla rapporten är tillgänglig
på bolagets hemsida.

Viktor Drvota, VD, kommenterar:
"

* "Jag är mycket nöjd över att kunnat presentera min första kvartalsrapport
som VD för Karolinska Development. Våra portföljbolag fortsätter att
utvecklas enligt plan och vi arbetar nära deras ledningsgrupper för att
säkerställa att bolagen är väl positionerade och förberedda för att
leverera det värde som vi förväntar oss från den serie viktiga kommersiella
och kliniska milstolpar under de kommande 12-18 månaderna. Dessa händelser
kommer också att ge flera tillfällen för Karolinska Development att
utkristallisera värde och generera avkastning till våra investerare."

Höjdpunkter under andra kvartalet 2017

* Karolinska Development meddelade resultatet av kvittningsemissionen (april
2017) som syftade till att stärka Bolagets egna kapital och förbättra dess
övergripande riskprofil. Det erbjudna teckningspriset för
kvittningsemissionen var 6,17 kronor per ny B-aktie och
konvertibelinnehavare accepterade att kvitta 67 miljoner kronor av
konvertibelskulden. Som ett resultat emitterades 10 871 698 nya B-aktier.
* Bolaget meddelade en förändring i ledningsgruppen där Viktor Drvota
befordrades till VD och ersatte Jim Van heusden som beslutade att avgå
(april 2017). Samtidigt beslutade även ordföranden Bo Jesper Hansen att
avgå och styrelseledamoten Niclas Adler valdes till ny styrelseordförande
vid bolagsstämman i maj 2017.
* Vid bolagsstämman genomfördes även andra förändringar i styrelsen då
Hans-Olov Olsson, Anders Härfstrand och Magnus Persson valdes som
styrelseledamöter varigenom styrelsen tillfördes betydande erfarenhet av
styrelsearbete, ledarskap och investmentverksamhet från den
biofarmaceutiska industrin och andra globala verksamheter.
* Umecrine Cognition presenterade lovande resultat från sin fas I-studie med
GR3027 vid EASL International Liver Congress 2017 (april 2017).
* Modus Therapeutics meddelade att Ellen K. Donnelly, Ph.D. utsetts till VD
(april 2017).

Väsentliga händelser efter bokslutsdagen

* Aprea Therapeutics meddelade första patienten inkluderad i fas Ib/II studie
i platinumresistent high-grade serous ovarian cancer (HGSOC) (augusti
2017).
* Xspray Pharma meddelade ansökan om notering på Nasdaq First North, vilken
berättigar Karolinska Development och KCIF Co-Investment Fund KB rätt att
erhålla aktier i Xspray Pharma om notering och nyemission genomförs.
Karolinska Development har rätt att erhålla 462 115 aktier och ytterligare
29 692 genom KCIF (augusti 2017).
* Karolinska Development meddelade att Fredrik Järrsten har utsetts till
Finanschef. Fredrik Järrsten tillträder tjänsten under senare delen av
2017. Järrsten ersätter Christian Tange, som efter fyra år på Karolinska
Development har valt att ta sig an andra utmaningar. Tange bli kvar i
bolaget under en period efter det att Järrsten har tillträtt för att säkra
en ordnad överlämning (August 2017).

Finansiell sammanfattning

* Portföljens totalt verkliga värde uppgick till SEK 445,0 miljoner i slutet
av juni 2017, en ökning från SEK 431,7 miljoner i slutet av mars 2017.
Netto verkligt värde av portföljen var SEK 180,9 miljoner i slutet av juni
2017, en ökning med SEK 8,3 miljoner jämfört med slutet av mars 2017.
* Resultatet av förändringen i portföljens verkliga värde uppgick till SEK
-3,5 miljoner. Minskningen berodde huvudsakligen på den ökade potentiella
utdelningen till Rosetta Capital som en följd av investeringen i Modus
Therapeutics.
* Omsättningen uppgick till SEK 0,6 miljoner under andra kvartalet (SEK 0,6
miljoner under andra kvartalet 2016). Nettoförlusten uppgick till SEK 11,4
miljoner (förlust med SEK 64,9 miljoner under andra kvartalet 2016).
Vinsten per aktie var SEK -0,34 (SEK -1,43 under andra kvartalet 2016).
* Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det andra
kvartalet uppgick till SEK 11,9 miljoner. De totala investeringarna i
portföljbolagen, genomförda av andra specialiserade life
science-investerare under andra kvartalet uppgick till SEK 9,6 miljoner.
* Likvida medel minskade med SEK 22,2 miljoner under andra kvartalet och
uppgick till SEK 189,1 miljoner per den 30 juni 2017.
* Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 41,2 miljoner i slutet av juni
2017.

Telekonferens och webbpresentation

Bolaget håller en telekonferens och webbpresentation 30 augusti kl 14.00 CEST.
Vänligen ring in på något av följande telefonnummer några minuter före
telefonkonferensens start:

* Från Sverige: +46 (0) 8 505 564 74
* Från USA: +1 855 753 22 30
* Från Storbritannien: +44 (0) 20 336 453 74

Webbpresentationen kan samtidigt nås från:

https://edge.media-server.com/m6/p/7zkrjqvs

Presentatör: Viktor Drvota, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

David Dible/Mark Swallow/Pip Batty, Citigate Dewe Rogerson
Tel: +44 20 7638 9571; e-mail: KDev@citigatedr.co.uk

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB är ett investmentbolag som fokuserar på att
identifiera medicinska innovationer samt investera i bildande och tillväxt av
bolag som utvecklar sina tillgångar till nya produkter som gör skillnad i
patienters liv och ger en attraktiv avkastning på investerat kapital.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga nya bolag
runt ledande forskare inom respektive vetenskapsområde med stöd från erfarna
ledningsgrupper och rådgivare, genom finansiering tillsammans med
internationella investerare som är specialiserade inom sektorn för att ge
störst möjlighet till framgång.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade mot innovativa
behandlingar för livshotande och funktionsnedsättande sjukdomar.

Bolaget leds av ett team bestående av professionella investerare med lång
erfarenhet inom riskkapital, erfarna företagsbyggare och entreprenörer, med
tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Jim Van heusden för
offentliggörande den 29 augusti 2017 klockan 18:00.

KD Q2 2017 (SVE) FINAL
http://hugin.info/143071/R/2130012/813722.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.