Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Karolinska Development: Delårsrapport för januari - mars 2016

OCKHOLM - den 10. maj 2016. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm:
KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - mars 2016. Bolaget kommer
att hålla en telekonferens och webbpresentation idag kl 16.00 CEST - se
ytterligare information nedan. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets
hemsida.

Jim Van heusden, CEO, kommenterar: “Jag är mycket nöjd med de framsteg som
Karolinska Development gjort under första kvartalet 2016, och den grund som
lades 2015. Som ett nordiskt investmentföretag är vår strategi att bygga vidare
på den grunden och skapa värde för patienter och aktieägare inom två
nyckelområden: vår befintliga portfölj och nya investeringar. Vi förväntar oss
dessutom att vissa av våra avtal om tilläggsköpeskilling kan leverera
ytterligare värde i framtiden till våra aktieägare.

Redan under 2016 har vi sett spännande framsteg inom portföljen, bland annat
Apreas finansiering på 437 miljoner kronor, den största som något av Karolinska
Developments portföljbolag genomfört och därtill som ett privat life
science-företag i Sverige genomfört det senaste decenniet. Finansieringen
skedde genom ett syndikat av ledande internationella life science-investerare,
vilket visar på den globala potentialen och värdet på vår portfölj med ursprung
från Karolinska Institutet.

När det gäller nya investeringar söker vi brett i den nordiska regionen för att
identifiera nya möjligheter, innefattande även mer mogna sådana, där värde kan
genereras och avkastning realiseras snabbare.

Karolinska Development har en portfölj med spännande möjligheter, tillräckligt
finansierade för att kunna leverera betydande värdegenererande milstolpar de
kommande åren, och har en investeringsstrategi utformad för att leverera
framtida värde från de mest lovande life science-möjligheterna i Norden. Jag
ser fram emot att få komma med nya uppdateringar i takt med att vi förverkligar
vår strategi.”

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

-- Karolinska Development har gjort stora framsteg under 2016 när det gäller
att bygga vidare på den grund som lades 2015, och är nu väl positionerat
för att skapa framtida värde genom sin fokuserade portfölj och genom nya
investeringar.
-- Aprea AB reste 437 miljoner kronor i en serie B-finansieringsrunda genom
ett syndikat av specialiserade internationella life science-investerare.
Det var den största finansieringsrunda som genomförts av ett av Karolinska
Developments portföljbolag och därtill av ett privat life science-företag i
Sverige på över ett decennium (mars 2016).
-- Dilaforette AB tecknade ett avtal med Arabian Gulf University (AGU) om stöd
för fas II ”proof-of-concept”-studien med sevuparin för behandling av
sicklecellpatienter. AGU kommer att tillhandahålla 1,2 miljoner dollar i
icke-dilutiv finansiering och hjälpa till att rekrytera patienter (februari
2016).
-- OssDsign AB fick CE-godkännande för Cranioplug, en innovativ produkt för
kraniefixering (januari 2016).
-- Promimic AB meddelade att dess strategiska partner Sistema de Implante
Nacional påbörjat lanseringen av sitt första tandimplantat med HAnano
Surface (januari 2016).
-- Promimic AB och Danco Anodizing undertecknade ett licensavtal som innebär
att Danco kommer att investera i en produktionslinje för HAnano
Surface-processen. Danco kommer att bli prioriterad processpartner för
Promimic AB för marknaderna för medicinska implantat i USA och Kina (mars
2016).
-- Umecrine Cognition AB slutförde en privat finansieringsrunda för den
kliniska utvecklingen av GR3027 för behandling av hepatisk encefalopati
(HE) hos patienter med leversjukdom (januari 2016).
-- Akinion Pharmaceutical AB stoppade utvecklingen av AKN-028, som
utvärderades i en klinisk fas I/II-studie för behandling av akut myeloisk
leukemi (AML), på grund av att ett antal patienter upplevt en allvarlig
levertoxicitet (mars 2016).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

-- Simon Cartmell utsågs till styrelseordförande i OssDsign AB (april 2016).

Finansiell uppdatering

-- Som en följd av Akinion Pharmaceutical ABs beslut att stoppa den fortsatta
utvecklingen av sin produktkandidat AKN-028, har Akinions totala verkliga
värde minskats från 119,4 miljoner kronor till 0,0 miljoner kronor, enligt
Karolinska Developments värderingsriktlinjer. Till följd av detta var
portföljens totala verkliga värde 476,8 miljoner kronor i slutet av mars. I
slutet av mars 2016 var portföljens nettovärde 193,0 miljoner kronor, en
minskning med 75,0 miljoner kronor jämfört med slutet av 2015, varav 78,0
miljoner härrörde från Akinion.
-- Nettomosättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor under första kvartalet
2016 (1,0 miljoner kronor första kvartalet 2015). Resultatet uppgick till
-100,0 miljoner kronor under första kvartalet (-250,9 miljoner kronor).
Resultat per aktie uppgick till -1,9 kronor (-4,7 kronor)
-- KDev Investments sålde 33 677 aktier i Inhalation Science Sweden AB till
ett syndikat av svenska investerare under ledning av Stockholms
Affärsänglar för 1,0 miljoner kronor.
-- Karolinska Developments investeringar i portföljbolag uppgick under första
kvartalet till 7,6 miljoner kronor. De totala investeringarna i
portföljbolag av andra investerare som är specialiserade på life science
uppgick under första kvartalet till 380,7 miljoner kronor.
-- Likvida medel och kortfristiga placeringar minskade med 9,8 miljoner kronor
under första kvartalet och uppgick till 287,6 miljoner kronor vid utgången
av mars 2016.

-- Rörelsekostnaderna uppgick under första kvartalet till 8,4 miljoner kronor
jämfört med 14,2 miljoner kronor första kvartalet 2015, en minskning med 41
%, ett resultat av den omstrukturering som genomförts under 2016.

Telekonferens och webbpresentation

Vänligen ring in på något av följande telefonnummer några minuter före
telefonkonferensens start:

-- Från Sverige: +46 (0) 8 505 564 74
-- Från USA: +1 855 753 22 30
-- Från Storbritannien: +44 (0) 20 336 453 74

Webbpresentationen kan samtidigt nås från:
http://edge.media-server.com/m/p/mirvu4zh

Presentatör: Jim Van heusden, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jim Van heusden, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 72 858 32 09, e-mail: jim.van.heusden@karolinskadevelopment.com

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

David Dible/Mark Swallow/Pip Batty, Citigate Dewe Rogerson
Tel: +44 20 7638 9571; e-mail: KDev@citigatedr.co.uk

TILL REDAKTÖRERNA
Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB är ett investmentbolag som fokuserar på att
identifiera medicinska innovationer samt investera i bildande och tillväxt av
bolag som utvecklar sina tillgångar till nya produkter som gör skillnad i
patienters liv och ger en attraktiv avkastning på investerat kapital.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från
Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner
i Norden. Bolagets målsättning är att bygga nya bolag runt ledande forskare
inom respektive vetenskapsområde med stöd från erfarna ledningsgrupper och
rådgivare, genom finansiering tillsammans med internationella investerare som
är specialiserade inom sektorn för att ge störst möjlighet till framgång.

Karolinska Developments portfölj består av 11 bolag inriktade mot innovativa
behandlingar för livshotande och funktionsnedsättande sjukdomar.

Bolaget leds av ett team bestående av professionella investerare med lång
erfarenhet inom riskkapital, erfarna företagsbyggare och entreprenörer, med
tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Karolinska Development skall
publicera enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel om
finansiella instrument.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.