Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

Karolinska Development: Delårsrapport för januari - september 2016

OCKHOLM - den 23. november 2016. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm:
KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - september 2016. Bolaget
kommer att hålla en telekonferens och webbpresentation idag kl 14.00 CET - se
ytterligare information nedan. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets
hemsida.

Jim Van heusden, CEO, kommenterar: “Under tredje kvartalet 2016 har flera av
Karolinska Developments portföljbolag säkrat ny finansiering för att utveckla
verksamheten mot sina definierade värdegenererande milstolpar. Karolinska
Development har deltagit i finansieringsaktiviteterna direkt och indirekt via
KDev Investments. Det har varit glädjande att se nya erfarna investerare såväl
leda som delta i investerarsyndikaten. Huvuddelen av Karolinska Developments
portföljbolag är nu finansierade för att kunna leverera de kommande årens
värdestegringsmål. Dessutom finns ytterligare värdepotential i avyttrade bolag.

”En viktig höjdpunkt under 2016 var Apreas finansiering på 437 miljoner kronor
i mars. Det var den största någonsin av ett av Karolinska Developments
portföljbolag och dessutom den största av ett privat life science-företag i
Sverige på mer än ett decennium. Dilaforette och Promimic har också säkrat
icke-utspädande finansiering genom nya partnerskap. Senare har Dilafor
anskaffat SEK 51 miljoner hos nya investerare, bland andra Lee's Healthcare
industry Fund och Pila AB.

”Vi gläds också åt portföljbolagens framsteg när det gäller att utveckla
produkterna i pipelinen och att presentera och publicera sina senaste resultat.

”Dessutom har vi attraherat erfarna entreprenörer till styrelser och
ledningsgrupper hos våra bolag: i oktober stärkte Promimic styrelsen genom att
Tord Lendau valdes till styrelseordförande samt Håkan Krook och Patrik
Sjöstrand till styrelseledamöter. Under juli tillkännagav Umecrine Cognition
utnämningen av Dr. Bruce Scharschmidt som styrelseledamot och Senior
Development Adviser. Under juni tillkännagav Aprea Therapeutics utnämningen av
Christian S. Schade som styrelseordförande och VD och i april tillkännagav
OssDsign utnämningen av Simon Cartmell som styrelseordförande.

”Karolinska Developments investeringsstrategi är utvecklad för att leverera
värde från Nordens mest lovande life science-möjligheter. Jag ser fram emot att
lämna ytterligare uppdateringar i takt med att strategin förverkligas.”

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

Karolinska Development fortsatte även under tredje kvartalet att notera
framsteg genom många viktiga tillkännagivanden från portföljbolagen rörande
deras finansiering, framsteg i produkt-pipelines och styrelse- och
ledningsgruppsförstärkningar. De flesta av bolagen i portföljen är nu
finansierade så att de kan leverera värdegenererande milstolpar under de
kommande åren.

-- Dilafor AB reste SEK 51 miljoner i kapital från nya och befintliga
investerare för att genomföra en Fas IIb doseringsstudie med sin ledande
produktkandidat tafoxiparin för att utvärdera dess förmåga att minska
förekomsten av utdraget förlossningsarbete. Studien är planerad att
påbörjas innan årsskiftet 2016/2017 (september 2016).
-- Promimic AB säkrade SEK 23,8 miljoner från nya och befintliga investerare
för att finansiera en etablering i USA avseende kommersialiseringen av
deras nya HAnano ytbehandlingsteknologi för medicinska och dentala
implantat (september 2016).
-- BioArctic AB påbörjade ett strategiskt samarbete med AbbVie, ett globalt
biofarmaceutiskt företag, för att utveckla och kommersialisera BioArctics
portfölj av antikroppar riktade mot alpha-synuclein för behandling av
Parkinsons sjukdom och andra potentiella indikationer (september 2016).
-- OssDsign AB presenterade vid European Congress of Neurosurgery 2016
preliminära data från en retrospektiv studie av patienter som genomgår
kranioplastik med OSSDSiGNs implantat. Resultaten indikerar att detta nya
implantat kan ge en bättre och mer permanent lösning för kranioplastik
också för komplexa patientpopulationer (september 2016).
-- KDev Investments avyttrade hela sitt innehav i Clanotech AB till Rosetta
Capital. Karolinska Development behåller ett ekonomiskt intresse genom ett
avtal om tilläggsköpeskilling, vilken i sin helhet tillfaller Karolinska
Development (juli 2016).

Väsentliga händelser efter delårsperioden

-- Aprea Therapeutics första patient behandlas i en Fas II-studie med APR-246
mot höggradig serös äggstockscancer (oktober 2016).
-- Aprea Therapeutics presenterade på ESMO kliniska data från en pågående Fas
I/II-studie av APR-246 (oktober 2016).
-- Promimic och Danco fullbordade etablerings- och valideringsfasen för sin
amerikanska produktionsanläggning för HAnano ytbehandlingsteknologi
(oktober 2016).
-- Tord Lendau utsågs till styrelseordförande i Promimic. Håkan Krook och
Patrik Sjöstrand valdes in i styrelsen (oktober 2016).
-- Dilaforette meddelade att bolaget byter namn till Modus Therapeutics, samt
sin avsikt att genomföra en börsintroduktion (oktober 2016).
-- Modus Theraputics meddelade en förlängning av sin pågående kliniska Fas II
studie för att inkludera patienter i åldern 12-18 år och för att utöka
studien från 45 till omkring 150 patienter (november 2016).
-- Umecrine Cognition meddelar positiva Fas 1-data med GR3027 mot hepatisk
encefalopati och reste SEK 45 miljoner i en finansieringsrunda bland
privata investerare (november 2016).
-- Trinity Delta, en engelsk aktieanalys firma, har påbörjat bevakningen av
Karolinska Development och publicerade i November 2016 sin första rapport
över bolaget.

Finansiell sammanfattning

-- Portföljens totala verkliga värde i slutet av september 2016 var SEK 410,5
miljoner, en ökning från SEK 401,2 miljoner i slutet av juni 2016. Netto
verkligt värde av portföljen var SEK 150,9 miljoner i slutet av september
2016, en ökning med SEK 7,3 miljoner jämfört med slutet av juni 2016.
Ökningen berodde huvudsakligen på investeringar under perioden.
-- Nettointäkterna uppgick till SEK 0,4 miljoner under tredje kvartalet (SEK
0,3 miljoner under tredje kvartalet 2015). Resultatet uppgick till SEK
-17,9 miljoner (SEK -27,5 miljoner). Vinsten per aktie var SEK -0,3 (SEK
-0,5).
-- Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under tredje
kvartalet uppgick till SEK 6,9 miljoner. De totala investeringarna i
portföljbolagen av andra specialiserade life science-investerare uppgick
till SEK 52,8 miljoner under tredje kvartalet.
-- Likvida medel minskade med SEK 12,1 miljoner under tredje kvartalet och
uppgick till SEK 256,3 miljoner per den 30 september 2016.

-- Rörelsekostnaderna uppgick under tredje kvartalet till SEK 7,8 miljoner.

Telekonferens och webbpresentation

Vänligen ring in på något av följande telefonnummer några minuter före
telefonkonferensens start:

-- Från Sverige: +46 (0) 8 505 564 74
-- Från USA: +1 855 753 22 30
-- Från Storbritannien: +44 (0) 20 336 453 74

Webbpresentationen kan samtidigt nås från:
http://edge.media-server.com/m/p/6ut8gkp9

Presentatör: Jim Van heusden, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jim Van heusden, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 72 858 32 09, e-mail: jim.van.heusden@karolinskadevelopment.com

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

David Dible/Mark Swallow/Pip Batty, Citigate Dewe Rogerson
Tel: +44 20 7638 9571; e-mail: KDev@citigatedr.co.uk

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB är ett investmentbolag som fokuserar på att
identifiera medicinska innovationer samt investera i bildande och tillväxt av
bolag som utvecklar sina tillgångar till nya produkter som gör skillnad i
patienters liv och ger en attraktiv avkastning på investerat kapital.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från
Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner
i Norden. Bolagets målsättning är att bygga nya bolag runt ledande forskare
inom respektive vetenskapsområde med stöd från erfarna ledningsgrupper och
rådgivare, genom finansiering tillsammans med internationella investerare som
är specialiserade inom sektorn för att ge störst möjlighet till framgång.

Karolinska Developments portfölj består av 10 bolag inriktade mot innovativa
behandlingar för livshotande och funktionsnedsättande sjukdomar.

Bolaget leds av ett team bestående av professionella investerare med lång
erfarenhet inom riskkapital, erfarna företagsbyggare och entreprenörer, med
tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.