Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-16

Karolinska Development - försäljning av egna aktier för att täcka sociala avgifter kopplade till 2012 års incitamentsprogram

Karolinska Development - försäljning av egna aktier för att täcka sociala
avgifter kopplade till 2012 års incitamentsprogram

STOCKHOLM den 16 december 2015. Karolinska Developments styrelse har - med stöd
av det bemyndigande som erhölls vid den extra bolagsstämman den 20 maj 2015 -
beslutat att sälja högst 20 000 aktier av serie B för att täcka sociala
avgifter relaterade till 2012 års incitamentsprogram.

Försäljningen av aktier sker från och med den 16 december 2015 fram till och
med den 24 maj 2016, vilket är dagen före årsstämman 2016. Försäljning skall
ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris som ligger inom det gällande
kursintervallet vid varje tillfälle för aktien. Med kursintervall avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med försäljningen är att täcka utgifter i form av sociala avgifterna
kopplade till incitamentsprogrammet PSP 2012 som beslutades av den extra
bolagsstämman den 23 maj 2012. Karolinska Development innehar, innan det nu
aktuella återköpet, 239 285 aktier av serie B.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jim Van heusden, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 72 858 32 09, e-mail: jim.van.heusden@karolinskadevelopment.com

David Dible/Mark Swallow/Pip Batty, Citigate Dewe Rogerson
Tel: +44 20 7638 9571; e-mail: KDev@citigatedr.co.uk

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB är ett investmentbolag som fokuserar på att
identifiera medicinska innovationer samt investera i bildande och tillväxt av
bolag som utvecklar sina tillgångar till nya produkter som gör skillnad i
patienters liv och ger en attraktiv avkastning på investerat kapital.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från
Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner
i Norden. Bolagets målsättning är att bygga nya bolag runt ledande forskare
inom respektive vetenskapsområde med stöd från erfarna ledningsgrupper och
rådgivare, genom finansiering tillsammans med internationella investerare som
är specialiserade inom sektorn för att ge störst möjlighet till framgång.

Karolinska Developments portfölj består av 12 bolag inriktade mot innovativa
behandlingar för livshotande och funktionsnedsättande sjukdomar.

Bolaget leds av ett team bestående av professionella investerare med lång
erfarenhet inom riskkapital, erfarna företagsbyggare och entreprenörer, med
tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

Ovanstående information är sådan som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq
Stockholm: KDEV) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lag om handel med finansiella instrument.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.