Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Karolinska Developments portföljbolag AnaCardio stärker organisationen inför klinisk studie av läkemedelskandidaten AC01 i patienter med hjärtsvikt

STOCKHOLM, SVERIGE 25 oktober 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget AnaCardio har stärkt sin organisation inför initieringen av en fas 1b/2a-studie av läkemedelskandidaten AC01 i patienter med hjärtsvikt. Bolagets mål är att utveckla ett oralt tillgängligt läkemedel som till skillnad från dagens behandlingar kan påverka den underliggande orskaken till sjukdomen. Fler än 100 miljoner människor lider av hjärtsvikt, varav mellan 10 och 35 procent riskerar att avlida inom loppet av ett år.

Anacardio har nyligen rekryterat Patrik Strömberg som ny vd. Han har en doktorsexamen i biokemi från Karolinska Institutet, en MBA från företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och mångårig erfarenhet av läkemedelsutveckling och affärsutveckling från ledande positioner inom AstraZeneca och Sobi. Med stöd av en nyetablerad ledningsgrupp som innefattar personer med hög medicinsk, regulatorisk och produktionsteknisk kompetens samt omfattande erfarenhet av klinisk prövningsverksamhet växlar bolaget nu upp tempot i förberedelserna inför den planerade starten av en fas 1b/2a-studie där den nyutvecklade oralt tillgängliga läkemedelskandidaten AC01 ska utvärderas i patienter med hjärtsvikt. Studien förväntas kunna initieras under 2022.

”Karolinska Developments engagemang i AnaCardio är ett utmärkt exempel på hur vi kan bidra till att skapa livskraftiga och kommersiellt drivna läkemedelsprojekt baserade på banbrytande akademisk forskning. Sedan vi trädde in som ägare i juni i år har bolaget säkrat all nödvändig kompetens för att i högt tempo ta sin unika läkemedelskandidat AC01 vidare mot den första studien i patienter som lider av hjärtsvikt. Vi ser fram emot att fortsätta stötta bolaget i arbetet för att utveckla en behandling som till skillnad från dagens läkemedel kan påverka den underliggande orsaken till sjukdomen”, säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Konceptet bakom AC01 bygger på studier som visar att intravenös behandling med en viss peptid på ett signifikant sätt förbättrar hjärtfunktionen i patienter med hjärtsvikt. För att kunna erbjuda en mer användarvändlig behandling har AnaCardio säkrat tillgång till en oralt tillgänglig substans som förväntas resultera i samma goda effekt som denna peptid, såväl i samband med akut hjärtsvikt som vid kronisk behandling.

Karolinska Developments ägarandel i AnaCardio uppgår till 21%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

Bilaga


Författare GlobeNewswire