Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

Karolinska Developments portföljbolag Dilafor meddelar att första patienten rekryterats till en fas 2a-studie av tafoxiparin i kvinnor med havandeskapsförgiftning

STOCKHOLM, SVERIGE 27 oktober 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Dilafor, som utvecklar läkemedel inom obstetriska indikationer, har rekryterat den första patienten till sin fas 2a-studie av läkemedelskandidaten tafoxiparin i kvinnor som diagnosticerats med havandeskapsförgiftning.

Dilafor har nu inkluderat den första patienten till fas 2a-studien som syftar till att utvärdera om subkutant administrerad tafoxiparin har en positiv klinisk effekt vid havandeskapsförgiftning. Behandlingseffekten kommer att utvärderas genom ultraljudsundersökningar av mamma och foster samt med hjälp av mätningar av en rad väletablerade biomarkörer.

Den explorativa randomiserade fas 2a-studien är oblindad och genomförs i parallella grupper i syfte att studera säkerheten, tolerabiliteten och effekten av daglig subkutan behandling med tafoxiparoin under fyra veckor från diagnos. Studien planeras inkludera 23 kvinnor som befinner sig i graviditetsvecka 26 till 34 med diagnosticerad havandeskapsförgiftning. Kvinnorna kommer att randomiseras och antingen erhålla en subkutan injektionsbehandling med tafoxiparin och standardbehandling eller enbart standardbehandling – vanligtvis symtomatisk behandling med blodtryckssänkande preparat.

”Det medicinska behovet vid havandeskapsförgiftning är enormt och utgör ett betydande problem för kvinnors hälsa och obstretriken. Vi välkomnar Dilafors initiativ att utvärdera tafoxiparin som en potentiell behandling av detta svåra sjukdomstillstånd, och ser fram emot att ta del av resultaten från fas 2a-studien” säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Havandeskapsförgiftning förekommer globalt hos 5–8% av alla gravida kvinnor och kan leda till allvarliga komplikationer för både mamman och fostret. En tredjedel av fallen är mycket svåra vilket medför en hög risk för tidig födsel och följdsjukdomar för mödrar och barn. Havandeskapsförgiftning kan även öka risken för att senare i livet drabbas av stroke och andra hjärtkärlsjukdomar. Tillståndet utgör fortsatt en av de tre främsta orsakerna till dödsfall bland mödrar i både hög- och låginkomstländer.

Karolinska Developments direkta ägarandel i Dilafor uppgår till 1% och dess indirekta ägardel via KDev Investment till 30%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

Bilaga


Författare GlobeNewswire