Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition presenterar nya forskningsfynd som stöder utvecklingen av golexanolon för behandling av primär biliär kolangit

STOCKHOLM, SVERIGE 3 november 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition kommer presentera nya forskningsresultat som visar att den kroppsegna neurosteroiden allopregnalolon spelar en viktig roll i utvecklingen av kogntiva symtom i patienter med primär biliär kolangit (PBC). Eftersom Umecrine Cognitions läkemedelskandidat golexanolon har förmåga att påverka allopregnalolon, har bolaget baserat på dessa nya kliniska forskningsresultat samt andra stödjande data beslutat att påbörja planeringen av en klinisk fas 2-studie inom PBC. Umecrine Cognition kommer att presentera forskningsresultaten vid The Live Meeting Digital ExperienceTM 2021, som inleder The Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) vilket äger rum den 12–15 november.

Umecrine Cognition utvecklar golexanolon, en ny läkemedelskandidat som motverkar effekterna av allopregnanolon på GABAA receptorer och därmed återställer normal nervsignalering i hjärnan. Golexanolon befinner sig i klinisk utvecklingfas som en potentiell ny behandling av leverencefalopati (leverkoma).

I en nyligen avslutad studie som utfördes i samarbete med Newcastle University och the UK-PBC organization utvärderade Umecrine Cognition kopplingen mellan allopregnanolon och hälsorelaterad livskvalitet i patienter med primär biliär kolangit (PBC). För att studera denna koppling nyttjades en väletablerad och prediktiv sjukdomsspecifik mätmodell (PBC-40). Studien analyserade serumnivåer av allopregnanolon hos 160 personer, varav 120 var PBC-patienter och 40 var ålders- och könsmatchade friska kontrollpersoner. Vidare jämfördes serumnivåer av allopregnanolon över PBC-40-domänerna för de individer som inte uppvisade några eller endast lindriga symtom och de som uppvisade allvarliga symtom.

Resultaten av studien gav två viktiga insikter. För det första att förhöjda serumnivåer av allopregnanolon var signifikant förknippade med allvarliga kognitiva och emotionella symtom (p=0,02 respektive p=0,004) samt med klåda (p=0,03). Dessa resultat stämmer väl överens med vad som förväntas av läkemedelsinteraktioner med GABAA-receptorer. För det andra visade resultaten att lägre ålder var prediktivt för signifikant högre allopregnanolonnivåer inom PBC-kohorten (p<0,001), men inte hos friska kontroller (p=0,119). Dessutom observerades att lägre ålder var associerat med allvarligare kognitiva symtom (allvarliga jämfört med inga; p=0,001). Baserat på dessa nya resultat och andra stödjande data har Umecrine Cognition beslutat att förbereda en klinisk fas 2-studie i PBC-patienter.

”Umecrine Cognitions senaste forskningsresultat, som pekar ut golexanolons läkemedelsmål allopregnanolon som en ny serumbiomarkör för trötthet och kognitiva störningar vid primär biliär kolangit, banar väg för att utvidga den kliniska utvecklingen av golexanolon till att omfatta denna medicinskt underförsörjda sjukdom”, säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Primär biliär kolangit är en kronisk autoimmun sjukdom som angriper gallgångarna och kan leda till levercirros. De flesta som drabbas är kvinnor i åldern 40–60 år. Det finns för närvarande inget botemedel mot sjukdomen. När levern angrips ökar inflammationsnivån i hjärnan, vilket leder till personlighetsförändringar, förvirring och nedsatt medvetande. Omkring 190 000 patienter lever för närvarande med sjukdomen på de sju största geografiska läkemedelsmarknaderna.

Studieresultaten kommer att presenteras vid The Liver Meeting ExperienceTM under rubriken ”Cholestatic and autoimmune liver disease”. Följ länken för att ta del av studiens abstract: https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hep.32188 (no. 1282).

Karolinska Developments direkta ägarandel Umecrine Cognition uppgår till 70 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

Bilaga


Författare GlobeNewswire