Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-16

Karolinska Universitetssjukhuset: Fördjupat samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Region Gotland i nytt avtal

Karolinska Universitetssjukhuset och Region Gotland fördjupar
samarbetet kring högspecialiserad vård och satsar gemensamt på vård
på distans och telemedicin.

Karolinska Universitetssjukhuset och Region Gotland har haft ett avtal
om samarbete sedan tjugo år. Nu har ett nytt avtal tecknats för 2017
till 2019. Det nya avtalet innebär att samarbetet fördjupas och
förtydligas.

- Det här betyder att Gotlandspatienter även fortsättningsvis kan få
tillgång till spetskompetens dygnet runt, och Karolinska behåller en
viktig partner för att utveckla vård på distans, säger Andreas
Ringman Uggla, produktionsdirektör och operativ chef för Karolinska
Universitetssjukhuset.

Högspecialiserad vård för Gotlandspatienter
Avtalet innebär främst att patienter från Region Gotland får
högspecialiserad vård på Karolinska, speciellt inom hjärtsjukvård,
onkologi, neurokirurgi, urologi och thorax. Det innebär även att
Karolinska erbjuder specialistkonsultationer och speciallösningar,
exempelvis Läpp Käk Gomspalt-team. Region Gotland köper även
laboratorietjänster. Avtalet fokuserar också på utveckling av vård
nära patientens hem, så som telemedicin och videobesök på distans.

Grunden för avtalet
Karolinska och Region Gotland har ett tjugoårigt avtalssamarbete, som
började med ett samverkansavtal med Huddinge Sjukhus och senare med
det sammanslagna Karolinska Universitetssjukhuset. Under 2013
infördes en ny avtal- och arbetsform mellan Karolinska och Region
Gotland, ett partnerskap som kallas Karolinskamodellen och som syftar
till att vårda patienterna tillsammans i en gemensam vårdkedja.
Partnerskapet har nu fördjupats ytterligare.

Avtalet innebär i korthet:
- Gotländska patienter prioriteras på samma villkor som SLL-patienter.
- Fortsatt fokus på utveckling av partnerskapet, till exempel gällande
utbildning och kompetensförsörjning samt en gemensam satsning på
telemedicin.

- Befintlig ersättningsmodell behålls och utvecklas under
avtalsperioden.

Förändringar jämfört med tidigare avtal är bland annat:
- Mer fokus på gemensamt kvalitetsarbete, strukturerad uppföljning
samt vård på distans.

- Tydligare och mer enhetliga prismodeller för konsultationer och
telemedicin.

- En ny partnerskaps- och utvecklingsgrupp får i uppdrag att utvärdera
och utveckla samarbetet.

- Med start våren 2017 kommer ett tjugotal befintliga
partnerskapsavtal gås igenom för att utvecklas och anpassas till
Karolinskas nya verksamhetsmodell.

Region Gotland har även tecknat ett ramavtal med Stockholms läns
landsting, SLL. Det möjliggör att Region Gotland kan köpa vård inom
hela nätverkssjukvården i Stockholm. Karolinska kommer fortfarande
att vara Region Gotlands främsta samarbetspartner och huvudleverantör
av högspecialiserad vård.

Kim Sjölund
Tf Presschef
072-598 13 88
kim.sjolund@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och
tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska
utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning
lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra
människors liv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karolinska-universitetssjukhuset/r/fordjupat-s...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.