Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

Karolinska Universitetssjukhuset: Karolinska Universitetssjukhuset först i Sverige med att certifieras för CAR-T cellbehan...

CAR-T cellsterapi, som är en helt ny typ av cancerbehandling, betyder
att patientens egna immunceller tas ut och modifieras genetiskt för
att bli bättre på att identifiera och döda tumörceller för att sedan
återföras till patienten.

Rådet för nya terapier (NT-rådet) som är en expertgrupp med
representanter för Sveriges landsting och regioner beslutade i maj
2019 att rekommendera CAR-T cellbehandling som behandling för akut
lymfatisk B-cellsleukemi. Karolinska Universitetssjukhuset har
certifierats för behandlingen och ett avtal har skrivits mellan
Karolinska universitetssjukhuset och läkemedelsföretaget Novartis.

- Vi är glada och stolta över att vi kan leverera innovativa terapier
på högsta nivå till våra patienter. Det var en lång väg för att bli
Sveriges första standardbehandlings center för CAR-T celler som
började med en tuff certifieringsprocess som avslutades den 21 maj
2019. Uppskattningsvis kommer 5-10 patienter per år ges möjligheten
till behandling på Karolinska inom studier och med
standardbehandling, säger Professor Dr. Stephan Mielke,
verksamhetschef cellterapi och allogen stam cells transplantation och
huvudansvarig för den här behandlingen vid Karolinskas
Universitetssjukhus.

Akut lymfatisk B-precursorcellsleukemi är den vanligaste formen av
leukemi och utgör 70-75% av akuta leukemifall hos barn i Sverige. Det
som händer när man får leukemi är att omogna celler i benmärgen
canceromvandlas. När det sker ökar de starkt i antal och hämmar då
och tränger undan den friska benmärgen. I Sverige drabbas årligen
60-65 barn av diagnosen akut lymfatisk B-precursorcellsleukemi. Av
dessa botas numera mer än 90% av den behandling som erbjudits fram
till nu. Bland de 15-20% som fick återfall mellan 2002-2011 var 5-års
överlevanden 57,5% vid första återfallet. CAR-T cellbehandlingen är
tänkt att användas till patienter med ännu mer avancerad sjukdom, där
resultaten är mycket sämre.

- Vi har redan kontakt med Sveriges första potentiella standard
behandlings CAR-T cells patient med relapserad B-cells ALL efter
allotransplantation säger Professor Mielke och fortsätter, fallet
diskuterades på nationell nivå och behandling rekommenderades och
aferesen genomfördes den 9 oktober och cellerna befinner sig just nu
i tillverkningsprocessen som ta ungefär en månad. Barnet får nu en
brobehandling med kemoterapi till dess att CAR-T Celler har
tillverkats.

Certifieringsprocessen

· Ett sjukhus som är aktuellt för att bli kvalificerad för att
genomföra behandling genomför redan idag högspecialiserad vård inom
området och innehar en s.k. JACIE ackreditering. Det innebär att
sjukhusets avdelning har en säkerställd hög kvalitet på den vård där
hemapoetiska stamceller tillvaratas, hanteras och där transplantation
utförs.

· Det är ett stort team involverat både från sjukhuset och företaget
som samverkar för att sätta upp behandlingen. Kvalificeringsprocessen
tar mellan 4-6 månader och innebär att sjukhuset och företaget
samarbetar för att se till att de manualer som är kopplade till
tillverkningsprocessen följs korrekt.

· Då ordern eller beställningen av läkemedlet görs sker
beställningen inte via ett apotek utan via ett speciellt ordersystem.
Detta för att säkert kunna följa patientens celler till dess att det
blir ett läkemedel. Systemet är endast tillgängligt för speciellt
tränad behörig personal på sjukhuset.

Bio Stephan Mielke

Professor Stephan Mielke är chef för avdelningen för allogen
stamcellstransplantation och cellulär terapi (CAST) och arbetar som
vetenskaplig chef för Cancer Center vid Karolinska
Universitetssjukhuset i Stockholm. Hans forskning fokuserar på
avancerad cell- och genterapi i cancer. Stephan Mielke utnämndes den
1 januari 2017 till professor i hematologi och cellterapi vid
Karolinska Institutet. 1999 tog han läkarexamen och blev doktor vid
Georg-August universitet i Göttingen. Han började som
invärtesmedicinare, hematolog och onkolog vid
Albert-Ludwigs-universitet Freiburg samma år. Efter postdok vid NIH,
Bethesda, USA, 2004-2007 började Mielke vid Julius-Maximilian
universitetet i Würzburg där han 2014 blev professor i medicin.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och
tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska
utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning
lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra
människors liv.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karolinska-universitetssjukhuset/r/karolinska...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.