Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-23

Karolinska Universitetssjukhuset: Karolinska Universitetssjukhuset har deltagit i de första skandinaviska STEP-njurbytena

För första gången har två njurbyten genomförts mellan olika länder
inom ramen för Scandia Transplant Kidney Exchange Program STEP.
Scandiatransplant är den samarbetsorganisation som koordinerar
organtransplantationer i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge och
Sverige. Karolinska Universitetssjukhuset genomförde och koordinerade
under 2018 och 2019 tre STEP njurbyten med sammanlagt sex par i
samarbete med andra sjukhus i Sverige.

- Antalet patienter som står i kö i Sverige för en ny njure ökade med
10% från 2018 till 2019 medan antalet genomförda
njurtransplantationer under samma tidsperiod låg kvar på samma nivå.
Bristen på organ från avlidna donatorer gör att väntetiderna för
dessa blir långa men med njurbytesprogrammet STEP ökar nu
möjligheterna till njurtransplantationer från levande donatorer. Båda
njurbytena som vi genomfört under hösten har involverat två par och
har skett mellan Karolinska och två andra universitetssjukhus i
Skandinavien säger Lars Wennberg, överläkare och patientflödeschef,
njurtransplantation på Tema Trauma och Reparativ Medicin Karolinska
Universitetssjukhuset.

STEP möjliggör njurbyten mellan medicinskt accepterade men
immunologiskt inkompatibla donator-mottagare par. En donator som
önskar hjälpa en njursjuk närstående donerar sin njure anonymt till
en annan okänd njursjuk person. I utbyte får den närstående istället
en njure från en annan mottagares njurdonator. Njurbyten kan ske
mellan två eller fler deltagande par.

- Idag står det sammanlagt 2261 personer i kö i de sex länderna för en
ny njure att jämföra med 2208 samma tid 2018. Att nu kunna genomföra
njurbyten med STEP-programmet mellan de olika länderna gör att vi kan
korta köerna för de som väntar på en ny njure säger Bo-Göran Ericzon,
ordförande i Scandiatransplant och professor i
Transplantationskirurgi Tema Trauma och Reparativ Medicin Karolinska
Universitetssjukhuset.

Den nödvändiga databasen för att utreda immunologisk kompatibilitet
har utvecklats av Scandiatransplant medan matchningsalgoritmen har
utvecklats av professor Tommy Andersson på Nationalekonomiska
institutionen, Lunds Universitet i samarbete med Karolinska
Universitetssjukhuset. Till grund för algoritmen ligger
Nobelpristagaren i Ekonomi Alvin Roths forskning.

Bakgrund Scandiatransplant

Scandiatransplant http://www.scandiatransplant.org är den gemensamma
organutbytesorganisationen för Danmark, Finland, Island, Norge,
Sverige och Estland. Den täcker en befolkning på strax över 28
miljoner invånare och ägs av medlemssjukhusen som utför
organtransplantationer i dessa länder. För närvarande ingår 10 olika
sjukhus från de sex länderna. Fram till nu har cirka 2000 patienter
transplanterats (njurar, lever, hjärtan, lungor, bukspottkörtlar,
bukspottkörtelöar, leverceller, komposittransplantat, samt tarm- och
multivisceral) årligen inom ramen för samarbetet inom
Scandiatransplant. Scandiatransplant fungera som en gemensam
organutbytesorganisation och allokeringsresurs för sina
medlemssjukhus. Detta görs öppet och transparent med etiska principer
och i full överensstämmelse med GDPR och medlemsländernas nationella
lagstiftning.

Sverige Danmark Norge Finland Island Estland
Q 1-3 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Antal Njurtransplantationer 328 325 164 203 171 197 185 222 7 6 44 30
Antal väntande i kö 664 730 545 519 480 492 472 475 47 45

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och
tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska
utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning
lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra
människors liv.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karolinska-universitetssjukhuset/r/karolinska...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.