Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-15

Karolinska Universitetssjukhuset: Karolinska Universitetssjukhusets flytt in i den nya sjukhusbyggnaden i Solna

Nu har de verksamheter som ska flytta in i den nya sjukhusbyggnaden
under 2016 genomfört sina flyttar. Varje dag under flyttperioden har
Karolinska Universitetssjukhuset gjort en uppdatering kring hur
flytten fortskrider. Nu avvecklas detta gradvis. En uppdatering
kommer att skickas ut vid ett tillfälle även under nästa vecka och
upphör sedan inför julhelgen. Kommunikationen övergår då till
ordinarie kanaler.

Frågor som behandlats vid mötet förstärkt ledningsstöd under veckan:

· Patientsäkerhetsdialog med lung/hjärta/thorax genomfördes i
veckan. Teknikproblemen påverkar verksamheten men patientvården
fungerar. En reduktion av antalet patienter i samband med flytten in
i den nya miljön är viktig.

· För att komma till rätta med de tekniska problemen som kvarstår
skapas en taskforce för vårdnära tekniska miljöer. I denna grupp ska
samarbetet mellan företrädare för vård och tekniska funktioner på
Karolinska, SLL IT och våra leverantörer stärkas. Till gruppen
kopplas även externa experter. Diskussion med experter som har
erfarenheter av start av nya sjukhus i andra länder visar att denna
typ av problem initialt inte är ovanliga vid uppstart av en ny miljö.

· Problemen med mobiltelefoni/nätverk/telemetri är påfrestande för
medarbetarna. Under veckan genomförs ett lokalt internt
informationsmöte kring telefonin.

· Förstärkt support för att lösa olika typer av lokala problem är
uppskattat av de kliniska verksamheterna och kommer att finnas även
under jul- och nyårshelgerna.

· Coor och Karolinskas enhet för Service och logistik gör
uppföljande platsbesök för att tydliggöra gränssnitten mellan
verksamhet och Coor, och vid behov göra tilläggsbeställningar för
ytterligare behov av service.

· Skyltningen till barnakuten är nu bättre.
· Rapport från de första erfarenheterna av arbetet på de nya
gemensamma vårdnära administrativa ytorna på NKS visar att de upplevs
som positiva och stimulerar till dialog.

Övergripande bedömning av läget
Barnakuten har fortsatt många besök och för hela barnverksamheten
följer man den uppsatta planen. Stor belastning på barnsjukvården med
många utomlänspatienter och tidig start av infektionshögsäsongen.

Inom vuxenvården är beläggningen oförändrad. Vad gäller vården av
hjärtpatienter påverkas den av de kvarstående tekniska problemen och
en viss neddragning kan bli aktuell inför helgen.

Om ny patienflödeschef vid Tema hjärta och Kärl som berättar om rollen
och nya sätt att jobba på:
http://karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2016/12/patientflodeschef--...

Om patientens egen provhantering, patient berättar hur det fungerar.
Patienten är också patientkonsult och hjälper nya patienter att komma
igång med PEP (patientens egen provhantering):
http://karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2016/12/egen-provhantering/

Kim Sjölund
Tf Presschef
072-598 13 88
kim.sjolund@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och
tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska
utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning
lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra
människors liv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karolinska-universitetssjukhuset/r/karolinska-...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.