Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-07

Karolinska Universitetssjukhuset: Studie visar att röda blodkroppar orsakar hjärt-kärlskada vid typ 2-diabetes

Ett team från Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska
Institutet har studerat en ny sjukdomsmekanism kopplat till röda
blodkroppar som orsakar kärlskador vid typ 2-diabetes. Studien
undersöker även om en ny typ av behandling kan motverka de skadliga
förändringarna i de röda blodkropparnas funktion och på så sätt
förebygga uppkomsten av kärlskador och skydda hjärtat vid
hjärtinfarkt.

Studieresultaten visar på en tidigare okänd orsak till
hjärt-kärlkomplikationer vid typ 2-diabetes, där en förändrad
funktion hos de röda blodkropparna spelar en central roll. Resultat
från studien visar att blodkärl som exponeras för röda blodkroppar
från personer med typ 2-diabetes får skador på sitt innersta
cellager, endotelcellerna. Sådan så kallad endoteldysfunktion som
orsakas av de röda blodkropparna är ett tidigt fenomen vid utveckling
av kärlskador vid diabetes som medför att kärlens förmåga att vidga
sig blir kraftigt nedsatt.

Studien visar också att röda blodkroppar från personer med diabetes
dessutom orsakar försämrad hjärtfunktion och större hjärtmuskelskada
vid en hjärtinfarkt jämfört med röda blodkroppar från friska
individer. Detaljerade analyser visar att de skadliga effekterna
orsakas av ökad aktivitet av enzymet arginas samt ökad bildning av
skadliga fria syreradikaler i de röda blodkropparna vid typ
2-diabetes. Den förändrade funktionen i de röda blodkropparna
aktiverar ökad bildning av fria syreradikaler och nedsatt bildning av
den kärlvidgande molekylen kväveoxid i blodkärlens endotelceller.

- Behandlingen som undersöktes är fortfarande är på ett tidigt
försöksstadium, säger John Pernow, professor i kardiologi och
FoU-ansvarig vid Tema Hjärta Kärl, som varit huvudansvarig för
studien. Studien visar att när behandlingen riktades mot arginas
eller fria syreradikaler och normaliserade de röda blodkropparnas
funktion, resulterade det i att deras skadliga effekt på
hjärt-kärlfunktion kunde förhindras, säger John.

Resultaten av studien presenteras nu i två artiklar i de ansedda
medicinska tidskrifterna Journal of American College of Cardiology
och JACC Basic Transl Sci. Studien har gjorts på Karolinska
Universitetssjukhuset av Tema Hjärta och Kärl, Patientområde
Kranskärls- och klaffsjukdom samt Patientområden Kärlsjukdom och Tema
Infektion och Inflammation samt på institutionerna för Medicin Solna
och Molekylär Medicin och Kirurgi på Karolinska Institutet.

Bakgrund

Det är känt att personer med diabetes löper stor risk att drabbas av
hjärt-kärlsjukdomar. Dessa orsakas av skador på blodkärl i ett
flertal organ vilket kan leda till hjärtinfarkt och stroke, men även
orsaka njurskador, ögonskador med mera. Personer med diabetes har
dessutom en försämrad överlevnad efter en hjärtinfarkt. De
underliggande mekanismerna bakom hjärt-kärlskador vid diabetes är
till stora delar okända och det saknas behandling som förhindrar att
dessa skador uppstår.

Det finns resultat från studier som talar för att de röda
blodkropparna som transporterar syre till kroppens vävnader är
förändrade vid diabetes och har ökad benägenhet att binda till
blodkärlens väggar. Betydelsen av detta för hjärt-kärlsjukdom är dock
inte kartlagd. Denna studie har kartlagt hur de röda blodkropparna
förändras vid typ 2-diabetes och att de bidrar till hjärt-kärlskador
vid typ 2-diabetes.

Studien har finansierats av: Vetenskapsrådet, Hjärtlungfonden,
Stockholms Läns Landstings ALF-projektmedel, Torsten Söderbergs
Stiftelse, NovoNordisk Foundation, Diabetes Research Wellness
Foundation.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och
tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska
utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning
lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra
människors liv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karolinska-universitetssjukhuset/r/studie-visa...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.