Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016: Kannattavuuden paraneminen jatkui

Kemira Oyj

Pörssitiedote
21.7.2016 klo 14.30 (CET+1)

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsauksesta.
Tammi-kesäkuun 2016 täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän
tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessawww.kemira.fi/sijoittajat.

Toinen neljännes

* Liikevaihto laski 1 % ja oli 587,8 miljoonaa euroa (594,8) Oil&Mining
-markkinan laskun, myyntihintojen laskun ja negatiivisten
valuuttakurssimuutosten vuoksi. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa
yritysostot ja -myynnit pois lukien laski 1 % myyntihintojen laskun
kumottua myyntimäärien kasvun vaikutuksen.
* Operatiivinen käyttökate nousi 6 % ja oli 78,9 miljoonaa euroa (74,7)
myyntimäärien kasvun ja paremman myyntikatteen ansiosta. Operatiivinen
käyttökateprosentti parani 13,4 %:iin (12,6 %).
* Osakekohtainen tulos kasvoi 42 % 0,17 euroon (0,12).

Tammi-kesäkuu

* Liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 1 170,5 miljoonaa euroa (1 147,8)
yritysostojen ansiosta. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot
ja -myynnit pois lukien laski 1 % heikon Oil&Mining -markkinan ja
alhaisempien myyntihintojen vuoksi, vaikka myyntimäärät kasvoivat.
* Operatiivinen käyttökate nousi 8 % ja oli 151,7 miljoonaa euroa (141,1)
paremman myyntikatteen ja korkeampien myyntimäärien ansiosta. Operatiivinen
käyttökateprosentti parani 13,0 %:iin (12,3 %).
* Osakekohtainen tulos kasvoi 18 % 0,33 euroon (0,28).
* Näkymät (ennallaan): Kemira keskittyy edelleen kannattavaan kasvuun. Kemira
odottaa vuoden 2016 liikevaihdon ja operatiivisen käyttökatteen paranevan
vuodesta 2015.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:

"Kannattavuuden paraneminen jatkui toisella neljänneksellä, ja konsernin
operatiivinen käyttökateprosentti oli 13,4 %. Konsernin orgaaninen kasvu oli
negatiivista Oil&Mining -segmentin haastavan markkinatilanteen vuoksi sekä
raaka-ainehintojen laskun vaikutettua myyntihintoihin. Kahden suurimman
segmentin, Pulp&Paper- ja Municipal&Industrial -segmentin, kasvu kuitenkin
jatkui korkeampien myyntimäärien ansiosta.

Pulp&Paper -segmentin kannattavuus parani voimakkaasti orgaanisen kasvun
jatkuessa. Operatiivinen käyttökateprosentti parani 11,8 %:sta 13,7 %:iin.
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien
nousi 1 % APAC-alueen ja Etelä-Amerikan kasvun jatkuessa kaksinumeroisena.
Toisella neljänneksellä teimme uusia kokonaisvaltaisen kemian hallinnan
käsittäviä sopimuksia, joiden odotetaan tuovan kasvua tulevaisuudessa.

Oil&Mining -segmentissä markkinatilanne jatkui haastavana, ja operatiivinen
käyttökateprosentti oli noin 6 %. Olemme jatkaneet kustannuskuria lyhyellä
aikavälillä ja panostamme edelleen potentiaalisiin kasvualueisiin, kuten
kemiallisesti tehostetun öljyn talteenottoon ja öljyhiekkaan.

Municipal&Industrial -segmentin vuosineljännes oli poikkeuksellisen vahva
operatiivisen käyttökateprosentin ollessa yli 16 %. Liikevaihto paikallisissa
valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien kasvoi 2 % korkeampien
myyntimäärien ansiosta.

Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla konsernin liikevaihto kasvoi 2 % ja
operatiivinen käyttökate 8 %. Olen erityisen tyytyväinen kannattavuuden
kehitykseen haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Olemme strategiamme
toteuttamisessa oikealla tiellä."

AVAINLUVUT

---------------------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa 4 4-6/2015 1 1-6/2015 1-12/2015 |
| -6/2016 -6/2016 |
| Liikevaihto 587,8 594,8 1 170,5 1 147,8 2 373,1 |
| Operatiivinen käyttökate 78,9 74,7 151,7 141,1 287,3 |
| Operatiivinen käyttökate, % 13,4 12,6 13,0 12,3 12,1 |
| Käyttökate 69,3 66,1 140,4 131,3 263,8 |
| Käyttökate, % 11,8 11,1 12,0 11,4 11,1 |
| Operatiivinen liikevoitto 46,6 44,8 87,5 83,9 163,1 |
| Operatiivinen liikevoitto, % 7,9 7,5 7,5 7,3 6,9 |
| Liikevoitto 34,9 34,3 74,1 72,1 132,6 |
| Liikevoitto, % 5,9 5,8 6,3 6,3 5,6 |
| Rahoituskulut, netto -0,3 -9,3 -6,3 -16,8 -30,8 |
| Voitto ennen veroja 34,6 25,1 67,9 55,6 102,1 |
| Kauden tulos 26,7 19,3 52,4 45,7 77,2 |
| Osakekohtainen tulos, euroa 0,17 0,12 0,33 0,28 0,47 |
| |
| Sidottu pääoma* 1 709,6 1 534,0 1 709,6 1 534,0 1 659,5 |
| Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, % 9,8 11,0 9,8 11,0 9,8 |
| Sidotun pääoman tuotto*, % 7,9 10,5 7,9 10,5 8,0 |
| Liiketoiminnan rahavirta 57,0 11,7 83,2 54,1 247,6 |
| Investoinnit ilman yritysostoja 43,3 44,3 74,7 71,3 181,7 |
| Investoinnit 43,3 159,3 72,8 186,3 305,1 |
| Rahavirta investointien jälkeen 49,8 -147,2 47,5 -131,2 -53,8 |
| Omavaraisuus, % kauden lopussa 44 46 44 46 46 |
| Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,30 7,51 7,30 7,51 7,76 |
| Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 61 62 61 62 54 |
| |
| Henkilöstö kauden lopussa 4 873 4 739 4 873 4 739 4 685 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
*12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu
liikevoittoon).
Kemira esittää IFRS-raportoinnissa tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja
(vaihtoehtoiset tunnusluvut), jotka eivät ole IFRS-standardien mukaan
määriteltyjä tunnuslukuja. Kemira uskoo näiden johdon seuraamien
vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten operatiivinen käyttökate ja
operatiivinen liikevoitto, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa
Kemiran operatiivisesta liiketoiminnan kehityksestä.

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään
vastaavista IFRS-tunnusluvuista ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä
vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat
luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi>Sijoittajat
>Taloustieto.

KEMIRAN TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2017 JA VUODEN 2016 NÄKYMÄT
(ENNALLAAN)

Kemira keskittyy edelleen kannattavuuden ja rahavirran parantamiseen. Yhtiö
aikoo myös jatkaa investointeja varmistaakseen kasvun jatkumisen
palvellessaan valikoituja runsaasti vettä käyttäviä teollisuudenaloja.

Yhtiön taloudelliset tavoitteet vuodelle 2017 ovat:

* Liikevaihto 2,7 miljardia euroa
* Operatiivinen käyttökate prosenttina liikevaihdosta 15 %
* Velkaantumisaste<60 %.

Kasvu perustuu kemikaalien markkinoiden laajentumiseen sekä Kemiran vahvaan
osaamiseen, joka auttaa parantamaan asiakkaiden vesi-, energia- ja
raaka-ainetehokkuutta runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla.
Asiakkaiden tarve tehostaa toimintaansa tarjoaa Kemiralle mahdollisuuksia
kehittää uusia tuotteita ja palveluja sekä nykyisille että uusille
asiakkaille. Tutkimus- ja kehitystoiminta on Kemiran kasvun kannalta
elintärkeää, koska sen avulla mahdollistetaan erikoistuminen
kohdemarkkinoilla.
Vuoden 2016 näkymät
Kemira keskittyy edelleen kannattavaan kasvuun. Kemira odottaa vuoden 2016
liikevaihdon ja operatiivisen käyttökatteen paranevan vuodesta 2015.

Kemira odottaa investointien ilman yritysostoja olevan vuonna 2016 noin 200
miljoonaa euroa.

Helsingissä 21.7.2016

Kemira Oyj
Hallitus
SIJOITTAJAKALENTERI 2016 JA 2017

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2016 25.10.2016
Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016 8.2.2017
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2017 26.4.2017
Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2017 21.7.2017
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2017 25.10.2017

Kemiran Pääomamarkkinapäivä järjestetään Lontoossa Haberdashers' Hallissa
15.9.2016.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille

Tulosjulkistustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle
järjestetään klo 16.00GLO Hotel Kluuvissa, Kluuvikatu 4, 2. krs, Helsinki
. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri
Castrén. Tilaisuus on englanninkielinen ja sen voi katsoa webcastina yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa:www.kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja
tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla internet-sivuilla.
Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteessa:www.kemira.com/fi/sijoittajat.
Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia
ennen
tilaisuuden alkua numeroon: 09 69379590. Konferenssitunnus:7067846
.
Lisätietoja:

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 862 1255
Kemira
on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä
teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja
kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja
raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja
kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2015 Kemiran liikevaihto
oli 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 4 700. Kemiran osakkeet on
listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kemira.fi

Kemira tammi - kesäkuu 2016 osavuosikatsaus
http://hugin.info/3008/R/2029671/754937.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kemira Oyj via Globenewswire

HUG#2029671

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.