Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-17

Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2020: Hyvää kehitystä, näkymät annettu vuoden 2020 toiselle puoliskolle

Kemira Oyj
Puolivuosikatsaus
17.7.2020 klo 8.30

Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2020: Hyvää kehitystä, näkymät annettu vuoden 2020 toiselle puoliskolle 

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta. Tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/.

Toinen neljännes: Vahva kannattavuus, COVID-19-pandemian aiheuttama talouden hidastuminen vaikutti kysyntään

  • Liikevaihto laski 12 % 582,9 miljoonaan euroon (663,6) myyntimäärien laskun seurauksena. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, laski 12 %.
  • Operatiivinen käyttökate pysyi vakaana ja oli 105,7 miljoonaa euroa (106,1) muuttuvien kustannusten suotuisan kehityksen ja kiinteiden kustannusten hyvän hallinnan seurauksena. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 18,1 %:iin (16,0 %). Käyttökate kasvoi 2 % ja oli 103,8 miljoonaa euroa (102,1). 
  • Operatiivinen liikevoitto laski 4 % ja oli 57,6 miljoonaa euroa (60,3). Liikevoitto laski 1 % ja oli 55,7 miljoonaa euroa (56,3). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. 
  • Liiketoiminnan rahavirta pysyi vahvana ja oli 60,8  miljoonaa euroa  (57,2). 
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, oli 0,22 euroa (0,22). 

 Tammi-kesäkuu: Hyvää kehitystä talouden hidastumisesta huolimatta

  • Liikevaihto laski 7 % 1 224,9 miljoonaan euroon (1 311,4) myyntimäärien laskun seurauksena. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, laski 7 %.
  • Operatiivinen käyttökate kasvoi 6 % muuttuvien kustannusten suotuisan kehityksen seurauksena ja oli 214,2 miljoonaa euroa (201,8. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 17,5 %:iin (15,4 %). Käyttökate kasvoi 9 % ja oli 212,2 miljoonaa euroa (194,6).
  • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 7 % ja oli 118,4 miljoonaa euroa (110,4). Liikevoitto kasvoi 13 % ja oli 116,4 miljoonaa euroa (103,3). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli hyvä, 111,0 miljoonaa euroa (122,4).
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 16 % 0,47 euroon (0,40) pääasiassa käyttökatteen kasvun seurauksena.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:
"Vuoden 2020 toiseen neljänneksen vaikuttivat COVID-19-pandemian kehitys ja siihen liittyvä talouden hidastuminen. Ennennäkemättömästä tilanteesta huolimatta Kemiran toiminnassa ei ollut merkittäviä häiriöitä. Kaikkien tuotantolaitostemme sekä toimitusketjumme toiminta jatkui tiukkojen varotoimenpiteiden turvaamana. COVID-19-pandemian aiheuttama talouden hidastuminen vaikutti kuitenkin myyntimääriin. Suurin negatiivinen vaikutus oli nähtävissä Oil & Gas -liiketoiminnassa, erityisesti liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminnassa, ja koko Oil & Gas -liiketoiminnan liikevaihto laski 65 %. Näiden seurauksena Kemiran liikevaihto kokonaisuudessaan laski 12 % ja oli 582,9 miljoonaa euroa (4–6/2019: 663,6 miljoonaa euroa). Kannattavuus pysyi kuitenkin vahvana. Operatiivinen käyttökatteemme pysyi vakaana 105,7 miljoonassa eurossa (106,1) muuttuvien kustannusten laskun ja kiinteiden kustannusten hyvän hallinnan ansiosta. Operatiivinen käyttökateprosenttimme nousi 18,1 %:iin (16,0 %).

Pulp & Paper -segmentin operatiivinen käyttökateprosentti parani vuoden 2020 toisella neljänneksellä 18,4 %:iin (14,4 %). Asiakaskysyntä pysyi melko vakaana toisella neljänneksellä lukuun ottamatta paino- ja kirjoituspaperien kemikaaleja, joiden kysyntä heikkeni talouden hidastumisen seurauksena. AKD-vahan tuotantolaitoksemme käyttöönotto on edennyt onnistuneesti Kiinassa, ja sen positiivinen vaikutus operatiiviseen käyttökatteeseemme jatkui toisella neljänneksellä. Toukokuussa julkaisimme valkaisukemikaalien pitkäaikaisen jatkosopimuksen UPM-Kymmenen kanssa Uruguayssa. Uuden sopimuksen myötä laajennamme valkaisukemikaalien tuotantokapasiteettia Fray Bentoksen tuotantolaitoksellamme, josta toimitamme sekä UPM-Kymmenen nykyiselle että uudelle sellutehtaalle Uruguayssa. Olemme erittäin tyytyväisiä jatkosopimukseen, mikä tukee pitkän aikavälin kasvua meille strategisesti tärkeissä valkaisukemikaaleissa.

Industry & Water -segmentin operatiivinen käyttökateprosentti oli hyvällä tasolla vuoden 2020 toisella neljänneksellä: 17,7 % (18,1 %). Kysyntä oli suhteellisen vakaata kunnallisessa vedenkäsittelyssä. Teollisen vedenkäsittelyn myyntimäärät laskivat talouden hidastumisen seurauksena. Kysyntä liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminnassa oli hyvin heikkoa neljänneksen aikana, johtuen markkinan merkittävästä laskusta. Alankomaiden polymeerituotannon laajennuksen positiivinen vaikutus operatiiviseen käyttökatteeseemme jatkui toisen neljänneksen aikana.

Olemme julkistaneet näkymämme vuoden 2020 toiselle puoliskolle. Näemme edelleen COVID-19 pandemiaan liittyvää epävarmuutta, ja näkymämme vuoden 2020 toiselle puoliskolle perustuvat oletukseen, että toiminnassamme ei ole merkittäviä häiriöitä. Kemiran loppumarkkinoilla kysynnän vuoden 2020 toisella puoliskolla odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä molemmissa segmenteissä. Pulp & Paper -segmentissä paino- ja kirjoituspaperin kysynnän odotetaan jatkuvan heikkona. Industry & Water -segmentissä emme odota liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminnan kysynnän elpyvän vuonna 2020. Näiden tekijöiden seurauksena odotamme operatiivisen käyttökatteemme olevan vuoden 2020 toisella puoliskolla pienempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla (214 miljoonaa euroa).

Lopuksi haluan kiittää työntekijöitämme, toimittajiamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme sitoutumisesta, luottamuksesta ja erinomaisesta yhteistyöstä näinä epävarmoina aikoina. Työntekijämme ovat osoittaneet, että pystymme toimimaan myös hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa ja varmistamaan siten oman ja asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden. Olen erittäin ylpeä tästä saavutuksesta ja koko Kemiran tiimistä.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liikevaihto 582,9    663,6    1 224,9    1 311,4    2 658,8   
Operatiivinen käyttökate 105,7    106,1    214,2    201,8    410,0   
Operatiivinen käyttökate, % 18,1    16,0    17,5    15,4    15,4   
Käyttökate 103,8    102,1    212,2...
Författare Kemira Oyj

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.