Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Kentima: Delårsrapport Q1 - Q3 (juli 2015 - mars 2016) för Kentima Holding

DELÅRSRAPPORT Q1 - Q3 (JULI 2015 - MARS 2016) FÖR KENTIMA HOLDING

Dotterbolaget Kentima AB fortsätter sin positiva utveckling och
omsättningstillväxten av egenutvecklade produkter uppgick under Q3 till 51
procent, jämfört med samma period föregående år. Koncernen fortsätter
minska förlusterna och under Q3 uppgick koncernens EBITDA-resultat till -67
(-1 289) KSEK. Under Q3 blev nettoomsättningen i princip oförändrad jämfört
med samma kvartal föregående år och uppgick till 8 094 (8 069) KSEK. Under
perioden Q1-Q3 har koncernen minskat förlusterna på EBITDA-nivå med 5 752
KSEK och EBITDA-resultatet uppgick till -85 (-5 837) KSEK, jämfört med
samma period föregående år, samtidigt som omsättningstillväxten av
egenutvecklade produkter i dotterbolaget Kentima AB uppgick till 70
procent.

RAPPORTPERIOD Q3 (januari-mars)

* Nettoomsättningen uppgick till 8 094 (8 069) KSEK.
* Personalkostnaderna uppgick till 3 521 (4 564) KSEK.
* Övriga externa kostnader uppgick till 1 588 (1 419) KSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till -538 (-1 807) KSEK. Periodens resultat
före skatt uppgick till -567 (-1 892) KSEK.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 267 (-1 191)
KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -500 (-1 505) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q1-Q3 (juli 2015-mars 2016)

* Nettoomsättningen uppgick till 24 441 (21 329) KSEK.
* Personalkostnaderna uppgick till 10 029 (12 667) KSEK.
* Övriga externa kostnader uppgick till 4 219 (6 131) KSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till -1 494 (-7 388) KSEK. Periodens
resultat före skatt uppgick till -1 624 (-7 510) KSEK.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 518 (-5
454) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 4 036 (-3 765) KSEK,
vilket är relaterat till den nyemission som registrerades under Q1.
* Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 9 278 (4
698) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 5 000 (2
757) KSEK.

BETYDANDE VERKSAMHETSHÄNDELSER Q1-Q3 (juli 2015-mars 2016), DOTTERBOLAGEN

* Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB uppgick under perioden till
14 069 (12 173) KSEK, en ökning med 16 procent jämfört med samma
period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i
Kentima AB ökade med 70 procent jämfört med samma period föregående
år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB inkluderar
WideQuick® HMI/SCADA, Ethiris® VMS, PSIM, Ethiris® NVR,
Industridatorer och Operatörspaneler.
* Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB uppgick under
perioden till 18 156 (15 827) KSEK, en ökning med 15 procent jämfört
med samma period föregående år.

Till delårsrapporten Q1-Q3, juli 2015 - mars 2016 >>

Staffanstorp 2016-05-11

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: kent.nilsson@kentima.se
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kentima Pressrelease 2016-05-11.pdf

Kentima Delarsrapport Q3 2015-16.pdf

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och
försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och
säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security
erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger
användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar,
höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter,
allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser,
köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva
produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi
säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög
kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med
användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv
prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt
inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är
Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB
är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB

* WideQuick® HMI/SCADA Software
* Oe Industrial Computers
* WideQuick® HMI Panel
* Ethiris® Video Management Software
* Ethiris® Network Video Recorder
* WideQuick® PSIM Software

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.