Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-11-06

Kentima: Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I KENTIMA HOLDING AB (PUBL)

Den 6 november 2014 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr.
556590-2151. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

· Resultat- och balansräkning samt koncernresultat och
koncernbalansräkning, fastställdes.
· Det beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013/2014.
Bolagets vinst disponeras enligt styrelsens förslag, i ny räkning överförs
15 732 957 SEK.
· Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013/2014.
· Till ordinarie styrelseledamöter för räkenskapsåret 2014/2015 omvaldes
Jens Kinnander och Kent Nilsson. Lars Johansson valdes till ny
styrelseledamot. Jens Kinnander omvaldes till styrelseordförande. Till
styrelsesuppleant valdes Annsofi Andersson.
· Arvode till styrelsens ordförande och Lars Johansson utgår enligt räkning
och till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp per år. Basbeloppet som
utbetalas är det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut.
· Revisor, Karin Löwhagen, är vid stämman för räkenskapsåret 2011/2012 vald
fram till slutet av den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2014/2015.
Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.
· Stämman beslöt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens
förslag i kallelsen till bolagsstämman.
· Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att (här återgivet i
sammandrag) bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma
kunna fatta beslut om en eller flera emissioner innebärande utgivande av
sammantaget högst ett antal A-aktier och/eller B-aktier, och/eller
konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning
respektive konvertering till ett belopp om högst 25 000 000 kr (total
emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Styrelsen får besluta att betalning får ske med
apportegendom eller med kvittningsrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett
eller flera tillfällen.

Staffanstorp 2014-11-06

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: kent.nilsson@kentima.se
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kentima Kommuniké från årsstämma.pdf

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och
försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och
säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security
erbjuder vi marknaden fyra olika produktområden. Våra produkter ger
användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar,
höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter,
allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser,
köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.

Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva
produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi
säkerställer att våra produkter ständigt upprätthåller marknadens krav på
hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med
användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv
prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt
inom säkerhet och automation.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på
NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Consensus Asset Management AB.

Kentimas produktområden:
· HMI/SCADA Software, WideQuick®
· Video Management Software, Ethiris®
· Industrial Computers, Oe
· Operator Panels, WideQuick® HMI Panel

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.